Land og by

Kampagne bekæmper tabu om alkoholproblemer

Det er organisationen Alkohol & Samfund og TrygFonden, der står bag den landsdækkende kampagne RESPEKT.

Randers Kommune er med i den landsdækkende RESPEKT-kampagn. Kampagnen hylder medarbejdere og virksomheder, der har modet til at tage hånd om alkoholproblemer. 

– Alkoholproblemer er et tabubelagt emne, men man skal huske, at det er at vise stor omsorg for sin kollega at sørge for hjælp og støtte i en svær situation. Det fortæller Katrine Nissen, der er afdelingsleder på Rusmiddelcenter Randers.

– Så hvis du har en formodning om, at din kollega eller medarbejder har et alkoholproblem, så er Rusmiddelcenteret klar til at hjælpe med rådgivning og støtte til at takle den konkrete situation, tilføjer hun.

Randers Kommune er med i den landsdækkende RESPEKT-kampagne, og derfor har Rusmiddelcenter Randers lige nu særlig fokus på alkoholforbrug på arbejdspladserne.

Gratis behandling

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. RESPEKT-kampagnen skal ændre opfattelsen af, at det er flovt at få hjælp til et alkoholproblem. Det er nemlig lige modsat og behandlingsforløb kan sagtens foregå samtidig med, at medarbejderen stadig passer sit arbejde.

”Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke  ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Alkohol er et problem i alle brancher

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper – blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse. Men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser.

Det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens meningsmåling blandt 312 virksomheder, at mange af de adspurgte direktører, ledere eller HR-ansvarlige synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er ”lidt svær” eller ”direkte pinlig”.

– Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget –det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam – både små, mellemstore og store virksomheder – potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling, siger Peter Konow

Alkohol koster årligt samfundet over 13 milliarder kroner og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden – næst efter rygning.

Fakta

På www.hope.dk kan man læse mere om kampagnen, finde information om de kommunale behandlingscentre og lave en anonym test der viser, om man drikker for meget alkohol.

På www.alkohol.randers.dk kan man læse mere om Randers Kommunes tilbud om gratis rådgivning og behandling.

Kommentarer