Kultur

Justitsministeren kommer til Randers

Søren Pape Poulsen

justitsminister Søren Pape Poulsen lægger vejen forbi Randers den 3. december 2018.

Besøget vil starte ved Randers’ største folkeskole, Vestervangskolen, hvor der vil være rundvisning, spørgsmål og dialog med skolens personale. Besøget af en folkeskole er højaktuelt, da der på Christiansborg netop nu forhandles om folkeskolens fremtid, og hvordan folkeskolereform kan justeres.

Derefter vil besøget rykke mod den befærdede E45, hvor randrusianere i årevis har oplevet markante støjgener. Et besøg, der ligger i forlængelse af, at Det Konservative Folkeparti netop har fremsat forslag om at etablere en sundhedspulje på 2 mia. kroner til at nedsætte støjgener langs de danske statsveje.

Program for dagen
11:00: Ankomst ved Vestervangskolen hvor skoleformand, Michael Landrock, og tillidsrepræsentant, Mads Alexander Christensen, vil vise rundt.
Adresse: Nålemagervej 120, 8920 Randers NV

12:00: Ankomst til Myntevej, der er hårdt generet af støj fra E45, Adresse: Myntevej 15, 8920 Randers NV

Kommentarer