Kultur

Jernaldermenneskene elskede også Dronningborg!

Træbægeret her blev tabt i en brønd i den yngre jernalder for omkring 1.500 år siden. Uheldigt for vedkommende, men et lykketræf for museets arkæologer, da det er uhyrligt sjældent, at genstande af træ er bevaret fra jernalderen. Bægeret er drejet i knudetræ. Foto: Museum Østjylland

Synes du, at Dronningborg er et dejligt sted at bo, så deler du mening med de forhistoriske randrusianere, der også boede her!

Sidste vinter udgravede Museum Østjyllands arkæologer nemlig et landsbysamfund nord for Bjellerup Ladegård i Dronningborg. Her vrimlede det frem med velbevarede hustomter og gårdanlæg fra jernalderen og unikke genstande af træ.

Hør museumsinspektør Martin Risvig og arkæolog Mikkel Hedegaard Borch på Dronningborg Bibliotek fortælle om, hvordan udgravningen blev til, og hvordan den skred frem.

Det er gratis, men husk at tilmelde dig på museets hjemmeside. 

Foredrag: Bjellerup Ladegård – en jernalderlandsby i Dronningborg, onsdag den 16. november 2022 kl. 19 – 20.30 på Dronningborg Bibliotek, Udbyhøjvej 81, 8930 Randers NØ.

Gratis. Husk tilmelding på museumoj.dk under ”Kalender”. 

I løbet af jernalderen skete der noget med den måde, menneskene i Danmark boede på. Tidligere boede folk i enkeltliggende gårde med god afstand, men senere rykkede de tættere sammen i landsbyer. Af udgravninger kunne arkæologerne se, at fortætningen af husene gav nye udfordringer. Jernalderens mennesker begyndte derfor for at indhegne gårdsparcellerne og strukturere adgangen til resurseområder og husenes interne placering.

”Ved Bjellerup Ladegård-udgravningen kan vi ud fra de bevarede hegnspæle se, at gårdenes hegn højest har været i mavehøjde. Hegnene har derfor kun fungeret som markører af, hvad der er dit og mit, ” fortæller Mikkel Hedegaard Borch.

”Man kan levende forestille sig, at folk for 1.000 år siden havde danmarkshistoriens første nabostrid om matrikelgrænser. Derfor havde de måske behov for at løse det ved at lave indhegninger, jernalderens svar på ligusterhækken! ” 

Bjellerup før og efter jernalderen

Til foredraget kan du også høre om, hvordan området ved Bjellerup Ladegård blev brugt før jernalderen. Museets arkæologer har nemlig fundet spor fra jæger-samler stenalderen i form af redskaber af flint og fra bondestenalderen en jordfæstegrav.

Foruden den gravhøj, man stadig kan se på nabomatriklen, fandt arkæologerne også huskonstruktioner fra den sidste del af bronzealderen og en såkaldt lommeskåltegnssten. 

”Efter jernalderen har området også en interessant historie. Fra senmiddelalderen og mange hundrede år frem har en stor del af områdets jorde været samlet under én forpagter, siddende på Bjellerup Ladegård. Jorden var først ejet af Mariager Kloster, men da reformationen løb over landet, overgik klosteret og jorderne til kronen, der med tiden indsatte sine egne lensmænd, ” forklarer museumsinspektør Martin Risvig.

Til foredraget kommer du også til at høre om landskabet på stedet, om hvor områdets skiftende tiders huse og landsbyer har ligget, og om hvordan alting er forandret i dag.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Randers Bibliotek, Dronningborg.

Kommentarer