Debat og politik

Jens Peter Hansen: 3F eller frivillige?

Debatindlæg af Jens Peter Hansen medlem af Randers Byråd (V) og genopstillet til kommunalvalget.

Som kommune har vi desværre ikke økonomi til at levere service og velfærd i det omfang, som borgerne efterspørger.

Derfor vælger rigtig mange borgere at give en hånd med på en lang række områder. Og tak for det uanset om indsatsen lægges i foreninger, organisationer, i private tiltag eller ydes i samarbejde med kommunen.

Nogle gange er der behov for mere end blot den gode vilje, tid og hænder. Derfor har kommunen f.eks. stillet affaldstænger og veste til rådighed for Hold Randers Ren og flotte røde rickshaws til Cykling Uden Alder piloter, der sørger for, at ældre uden fysisk formåen kan få vind i håret.

I flere af vore landsbyer er der borgere, der bogstaveligt talt tager riven i egen hånd som reaktion mod en utilstrækkelig kommunal vedligehold af grønne områder. Som det er nu, må disse frivillige ud over tiden også stille med egne redskaber, hækkeklippere, plæneklippere osv. og slide på disse.

For at støtte denne frivillige indsats har Landdistriktudvalget vedtaget at anskaffe en såkaldt grejtrailer målrettet udlån til frivilliges indsatser på offentlig tilgængelige arealer. Inspirationen kommer fra Holbæk, hvor 15 foreninger benytter en sådan grejtrailer.

Beslutningen er ikke endelig. Socialdemokratiet og Beboerlisten stemte imod, og krævede, at Byrådet skal behandle sagen, der er ganske principiel: Skal vi undlade at støtte en frivillig indsats af frygt for, at der går arbejde fra kommunalt ansatte, der typisk er organiseret I fagforbundet 3F?

Jeg er helt afklaret. Det arbejde, der laves af frivillige, laves jo netop fordi kommunen ikke har økonomi til selv at løse opgaven. Derfor går der intet fra hverken kommunalt ansatte eller private leverandører, når frivillige giver en hånd med.

Kommentarer