Kultur

Internationalt anerkendt kunstner opfører værk på Nordre Fælled

Visualisering af Au Natura Bibliotek i sin færdige for på Nordre Fælled. Foto: Randers kommune

Tirsdag den 25. april gik entreprenøren i jorden på Nordre Fælled i det, der skal blive til ‘Au Natura Bibliotek’. Et landartprojekt af kunstner, Kirstine Roepstorff, der er en en-til-en-udgravning af Randers Biblioteks grundplan.

På det tidligere militære øvelsesterræn, Nordre Fælled, i Nordbyen i Randers tages der i disse år store skridt mod at gøre området mere kendt for borgere uden for det nærliggende boligområde og tilbyde en bred vifte af oplevelser for alle. Som en del af et større kunst- og kulturprojekt anlægges der nu innovativ landart af den internationalt anerkendte billedkunstner, Kirstine Roepstorff.

Tirsdag den 25. april gik maskinerne i jorden til det, der bliver til Au Natura Bibliotek. En en-til-en-udgravning af Randers Biblioteks grundplan på 46,5 gange 46,5 meter.

– Hovedbiblioteket er i sig selv et videns- og kulturcenter, der i forvejen strækker sine arme ud blandt andet via bogbussen og lokalbibliotekerne, og nu også via landart i Nordbyen. Det synes jeg er helt fantastisk. Samtidig er projektet også et udtryk for et stærkt samarbejde, og det er virkelig spændende at følge i med, hvordan projektet skrider frem, siger borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen.

Au Natura Bibliotek har til formål at give det centrale bibliotek en platform i Nordbyen, hvor der i perioder kan laves workshops, foredrag, højtlæsninger eller koncerter på lige fod med arrangementerne på biblioteket. Det bliver en kreativ legeplads, et vidensrum og et åbent kunstmuseum, der også kan indeholde andre kunstværker og midlertidige udstillinger.

Forlængelsen af Randers Bibliotek ud på Nordre Fælled skal forstærke kommunikationen med beboerne i Nordbyen, styrke medborgerskabet og opmuntre borgere både i og uden for Randers til i højere grad at benytte sig af Nordre Fælled.

– Det er projekter som dette, med kunst fra øverste hylde, der kan trække folk til området for at få en oplevelse, som de ikke kan få andre steder. Det er vi selvfølgelig meget stolte af, og vi glæder os over, at der er så meget interesse og udvikling i området, siger Chef for Bystrategisk udvikling, Louise Hou Kragh.

I ét med naturen

Au Natura Bibliotek bliver indrettet med forskellige rum og funktioner, der formgives som negative og positive flader, som man kan vandre rundt i og på langs af. Den overskydende jord fra udgravningen bliver fyldt i kasser, der spejler søjlerne i det fysiske bibliotek. Resten anvendes til at bygge forhøjede bræmmer omkring udgravningen og et antal mindre bakker, hvorfra man kan betragte udgravningen lidt oppe fra.

Højden på udgravningen varierer mellem minus 70  og plus 60 centimeter. Udgravningen og bakkerne tilsås med græs, så det med tiden vil komme til at falde naturligt ind på Nordre Fælled.

I centrum af udgravningen, i det område, der repræsenterer bibliotekets Atrium, bliver der placeret en lampe på en piedestal, der fungerer som signalværdi og lyskilde i forbindelse med arrangementer.

Kunstværket indvies den 23. juni på Sankthansaften, hvor Kirstine Roepstorff vil holde båltale på Nordre Fælled.

Tirsdag gik gravearbejdet i gang på Nordre Fælled, hvor der opføres et såkaldt landartprojekt, som skal stå færdig i 2024. Foto: Randers Kommune

Al Verdens Kunst

Au Natura Bibliotek er en del af et treårigt projekt Al Verdens Kunst, der er støttet af Slots- og kulturstyrelsen, hvor kunst og kultur bringes i spil med baggrund i FN’s verdensmål. Tilskuddet til projektet kommer fra puljen ‘Kunst og kultur i udsatte boligområder 2021’.

Ikke langt fra Au Natura Bibliotek finder man kunstskoven, et af de såkaldte landmarks, som også er en del af projektet. Her udstiller børn og unge, fra institutioner i området, kunst lavet af den omkringliggende natur. Kunsten skiftes ud årligt i løbet af projektet, i 2023 indvies den nye kunst fredag den 12. maj.

Formålet med projektet er at understøtte et aktivt medborgerskab og at invitere alle borgere ind i området. Bysekretariatet ejer projektet og samarbejder med Randers Bibliotek og de lokale institutioner og fritidshjem.

Kunstprojektet på Nordre Fælled bliver en replika i jord og græs af grundtegningen på Randers Bibliotek. Illustration: Randers Kommune

Om Kirstine Roepstorff

Kirstine Roepstorff (1972) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (2001) og Rutgers University, Mason School of Fine Art (MFA), USA (2000). Hun bor og arbejder i Fredericia. Kirstine Roepstorff har udstillet bredt og præsenteret soloudstillinger i både ind- og udland.

Hun har skabt store offentlige kunstprojekter i Danmark, blandt andre ‘Gong’ til hovedbiblioteket i Aarhus og ‘Hydra’, et parkeringshus i Fredericia.

Hendes værker er inkluderet i samlinger som Museum of Modern Art i New York, The Saatchi Gallery i London og Statens Museum for Kunst. I 2017 repræsenterede Kirstine Roepstorff Danmark i den Danske Pavillon ved den 57. internationale kunstbiennale i Venedig med projektet ‘Influenza. Theater of Glowing Darkness’.

Kommentarer