Randers By

Inger Støjberg inviterer til konference i Randers

Værket i Randers bliver til september rammerne for konference om vækst og udvikling gennem byfornyelse. Det er udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, der inviterer til konferencen om, hvordan kommunerne gennem byfornyelse kan fremme vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne.

Vækst og udvikling hænger sammen med udbuddet af gode boliger og dynamiske bymidter, der kan imødekomme blandt andet den moderne families ønsker til fritiden og behov for basale servicefaciliteter for at få en travl hverdag til at hænge sammen.

Boligministeren vil på konferencen fortælle om de nye muligheder i byfornyelsesloven og med gode eksempler vise, hvilken forskel byfornyelse kan gøre for en bys udvikling i områder, hvor udviklingen ikke kommer af sig selv.

Der vil være fokus på, hvad der virker i praksis og mulighed for at få inspiration til det daglige arbejde med byudvikling og områdefornyelse. Borgmesteren i Randers Kommune, Claus Omann Jensen, vil for eksempel redegøre for Randers Kommunes strategiske brug af byfornyelsesinstrumenterne og hvilke resultater, der er opnået i kommunen.

Konferencen henvender sig til politikere, kommunaldirektører og erhvervsrepræsentanter, der arbejder med udvikling i de mindre byer og provinsbyer.

Konferencen finder sted den 28. september 2016 klokken 10.00- 14.15 på Værket i Randers.

Fakta

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

I 2016 er der afsat 218 millioner kroner til byfornyelse. Midlerne fordeles med 80 millioner til områdefornyelse og de resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering med videre.

Kommentarer