Gjerlev

Ingen prisstigninger på varme i Gjerlev

Borgerne i Gjerlev, der er tilsluttet det lokale varmeværk, kan glæde sig over, at de ikke som så mange andre skal forvente prisstigninger. Her kommer kommer varmen nemlig fra halm og løst brændsel suppleret med solvarme. Foto: Gjerlev Varmeværk

Mens stigende varmepriser sender kuldegysninger gennem mange varmeforbrugere rundt om i Randers Kommune og hele landet i øvrigt, så kan borgerne, der er tilsluttet det lokale varmeværk i Gjerlev tage det helt køligt. Her kommer ingen prisstigninger meddeler formanden.

Medierne er for tiden ved at flyde over med historier om varmeværker, der har annonceret og mange steder allerede effektueret voldsomme prisstigninger over for deres brugere. Det sker især på grund af stor efterspørgsel på gas og el.

I Gjerlev ser det imidlertid helt anderledes ud. Her kunne formand Emil Fana Gundersen på facebook berolige brugerne af det lille lokale varmeværk.

“Vi fra varmeværkets side, vil bare lige berolige vores forbrugere og fortælle, at de store prisstigninger man hører om, IKKE vedrører vores lille værk”, skrev han på facebook.

– Det skyldes, at vi fyrer med en blanding af halm og løst brændsel, og det supplerer vi med vores solceller i sommerhalvåret, forklarer han til Landsbyerne.

– Vi har desuden kontrakt på levering af halm fra faste leverandører mange år frem i tiden, så vi kan holde prisen; de sidste to år har vi tilmed kunnet sætte prisen ned, tilføjer han.

Løbende renoveringer

Solfangeranlægget ved Gjerlev varmeværk blev etableret i 2014. I 2018 fik man udskiftet kedelanlægget til et nyt, moderne halm- og bioiobrændselsanlæg.

– Det betyder, at vi ikke længere kun er bundet op på halm, men kan supplere med løst brændsel. Desuden fyrer vi ikke længere med hele baller, i stedet ‘skræller’ fyret halmen automatisk efter forbrug og doserer efter samme princip som et pillefyr. Det betyder, at det nye anlæg er meget billigere både i drift og vedligehold, forklarer Emil Fana Gundersen.

I ​​2021 fik man desuden renoveret røggasfilteret på værket, og det har yderligere medvirket til at sænke driftsomkostningerne, fortæller han

Eneste ukendte faktor er elprisen, men de udsving der er i priserne lige nu vil kun påvirke det lokale varmeværk minimalt, vurderer formanden.

– Vi bruger kun el til at drive anlægget og det er en minimal andel af vores driftsomkostninger, så skulle der komme en prisstigning, så vil det ikke påvirke varmeregningen til forbrugerne, siger Emil Fana Gundersen.

Velfungerende varmeværk

Emil Fana Gundersen har været med i varmeværkets bestyrelse ad flere omgange. Blandt andet var han med, da der blev investeret i solfangeranlægget i 2014. Efter et par års pause trådte han igen ind i bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt  i oktober 2016, da den siddende bestyrelse måtte trække sig efter et mistillidsvotum fra generalforsamlingen i september samme år.

– Det var en turbulent tid, som også var hård ved sammenholdet i vores lille by, husker Emil Fana Gundersen.

– Men der kom heldigvis ro på, og jeg synes, vi alle kan være stolte af, at vi i dag har et velfungerende varmeværk, som tilmed har fået syv nye brugere inden for det seneste år, og vi håber, at flere slutter sig til, når oliefyret skal skrottes, lyder meldingen fra formanden.

Kommentarer