Randers By

Industri fra havnen flyttes til Kristrup

Se billedserie Fotoserie: Jan Szwed.

I forbindelse med udflytningen af den gamle havn og tetablering af byen til vandet, skal al industri flyttes til arealer i Kristrup enge, muligvis startende allerede fra denne sommer med det første byggeri.

Havnedirektør John Morgen og byrådsmedlem, samt havnebestyrelsesformand Daniel Madié, gav en rundvisning på de nye arealer. Der var stor aktivitet med maskiner, der var i gang med at planere og bygge de nye veje i området.

Inden turen startede officielt, viste de rundt på havnekontoret, der med live tv kan se al aktivitet på havnen.

Arealet ved Kristrup er blevet hævet betydeligt. Det er gjort ved at køre jord på i store mængder. Jorden kommer fra hele Danmark hvor der er fremkommet overskudsjord ved byggeri. Det er foregået døgnet rundt de sidste 7 til 10 år.

Da det ikke er helt ligetil at placere nye tunge bygninger på en gammel svampet eng, så der skal en dræning til for at sikre fast grund under fødderne.

På billedserien her i artiklen kan man se de sidste rester af grundvandet ved jordpåfyldingen, der også synker under det nye tunge jord.

Kommentarer