Albæk

Ildsjæle kæmper for »Kraftcenter Korshøj«

De to Ildsjæle. Fra venstre Christian Thomasen og Jesper Sørensen. Foto: Randers Netavis.

Planlægningen af “Kraftcenter Korshøj” er vidt fremskreden, og folkene bag er klar til at søge økonomiske midler fra diverse fonde.

Den 30. marts skrev vi her på Randers Netavis om, at folk i Albæk kæmper for at få deres lokale klubhus renoveret, men de bevilgede 2,5 mio. kroner blev efter budgetnatten flyttet til Kraftcenter Korshøj.

Randers Netavis besøgte senere Christian Thomasen og Jesper Sørensen i Harridslev. De er begge kraftigt involveret i opførelsen af Kraftcenter Korshøj.

– Vi håber at Kraftcenter Korshøj vil skabe det miljø, hvor det hele hænger sammen og vil styrke hele Landsbyklynge Kronjylland. Derfor er det ikke kun Harridslev, men hele skoledistriktet, som får gavn af centret, fortæller Jesper Sørensen.

Christian Thomasen understreger, at de har arbejdet med projektet i mere end 10 år, og trods uenighed om projektet, så kan han godt forstå, at nogle borgere i Albæk forsøger at beholde klubhuset, men vil bare gerne have, at det er det rigtige, der bliver sagt, og det mener han ikke er tilfældet i øjeblikket. Samtidig lægger både Christian Thomasen og Jesper Sørensen vægt på, at ingen bliver uvenner på grund af uenigheden.

– Jeg er selv Albæk-dreng, fortæller Christian Thomasen, som samtidig forklarer, at det ikke handler om at lukke Albæk ned.

– Vi vil ikke flytte fodboldbaner fra Albæk. Det er forkert, når det påstås. Vi flytter fodboldafdelingen, og det er altså to vidt forskellige ting, pointerer Christian Thomasen. I øvrigt tilhører klubhuset Randers Kommune, så der er kun én, der skal vedligeholde det klubhus, og det er Randers Kommune, siger han, og fortsætter:

– Det er vigtigt for os at pointere at det hele tiden har været vores mål at arealer og bygninger består i den form som borgere, foreningen og kommunen finder frem til. Vi vil ikke nedlægge anlægget men finde andre formål i samarbejde med borgerne i Albæk. Det samme gælder anlægget i Mellerup. Arealerne som skal bruges ved Kraftcenteret skal bruges til meget mere end fodbold, som man kan læse af vores materiale.

– Da vi møder modstanden i Albæk, tog vi faktisk et møde med modstanderne af projektet, hvor vi gjorde opmærksom på, at vi gerne ville have været informeret om deres holdning lidt tidligere, fordi vi hører først om modstanden, da vi var i gang med planerne, fortæller Christian Thomasen.

– På vores generalforsamling 4. marts i SMIFF, var der ingen modstand. På et tidligere borgermøde i februar i Albæk hørte vi kritiske røster, men ingen af dem dukkede op til generalforsamlingen, oplyser Jesper Sørensen, som fortæller at der oven i købet blev bevilget 100.000 kroner mere til Kraftcenter Korshøj.

– Vi har gentagne gange inviteret modstanderne til et møde, for at få en dialog i gang, men de er desværre ikke interesserede i at mødes med os, med mindre vi kommer og fortæller dem, at vi dropper Kraftcenter Korshøj. Det kan vi ikke, og det vil vi ikke, fordi vi aldrig har været tættere på en realisering end nu understreger Christian Thomasen.

– Dem der er modstandere, er nogle få medlemmer af borgerforeningen i Albæk. Desværre er det sådan, at de ikke engagerer sig hverken i fodboldafdelingen, frivilligt arbejde, driften eller vedligeholdelsen af klubhuset, og vi ser dem aldrig dernede siger Jesper Sørensen, og konstaterer, at det der kendetegner modstanderne er, at det ikke er dem, som benytter klubhuset.

Begge afviser påstanden om, at der på borgermødet var næsten 100 procents opbakning til at bevare sportsanlæg samt klubhus i Albæk.

De erkender begge, at det i 2006 var et projekt, som den gang ville koste 40 mio. kroner, men fik senere en klar besked fra politikerne, at projektet skulle skaleres ned. Derfor arbejdes der i øjeblikket med et budget på 14 mio. kroner, hvoraf de første 6 mio. er i hus.

Hvad synes I om processen med først at bevilge 2,5 mio. kroner til klubhuset i Albæk, og senere trække dem tilbage?

– Pengene er ikke trukket tilbage. Beløbet har hele tiden været bevilget til SMIFF, og her bliver de. Beløbet er blot kanaliseret til et andet projekt, forklarer Christian Thomasen.

Projektet er vel afhængigt af, at en eller to lodsejere skal sælge deres jord. Meget tyder på, at begge to har sagt nej. Hvordan forholder I jer til det?

– Vores status er uændret. Vi har lavet en aftale med Randers Kommune, som går ud på, at vi skal etablere fire omklædningsrum, og så leverer kommunen fodboldbanerne. Så længe Randers Kommune ikke har meddelt os andet, så fortsætter vi projektet som hidtil, siger Christian Thomasen.

– Det eneste vi har hørt fra kommunen er, at vi skal fortsætte vores proces, og det hele kører som planlagt, tilføjer han, og vil ikke forholde sig til hvorvidt det bliver nødvendigt at ekspropriere.

– Jeg har en stor tiltro til, at flertallet i byrådet stadigvæk mener, at en aftale er en aftale, understreger Christian Thomasen.

Tanken omkring Kraftcenter Korshøj opstod fordi vi gerne ville skabe udvikling og at det hele kunne høre sammen, og fordi at mange af vore unge mennesker som træner her om eftermiddagen, går jo direkte fra skolen og SFO’en og herover siger Christian Thomasen afslutningsvist.

Se information om det ambitiøse projekt her.

Kommentarer