Kultur

Idékonkurrence skal genskabe det gode liv på landet

Randers Kommune og arkitektforeningen Østjylland har udskrevet en åben idékonkurrence, der med udgangspunkt i landsbyen Albæk efterlyser bud på, hvordan man kan genskabe det gode liv på landet.

Med udgangspunkt i landsbyen Albæk har Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune onsdag (3/4-24) udskrevet idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet”. Ambitionen med konkurrencen er at få nytænkende idéer og løsningsforslag, der kan omdanne og revitalisere landsbyer til at blive bæredygtige og levende samfund.

Randers Kommune og arkitektforeningen Østjylland har netop udskrevet en åben idékonkurrence, der med udgangspunkt i landsbyen Albæk efterlyser bud på, hvordan man kan genskabe det gode liv på landet.

Konkurrencen hedder ”det er dejligt på landet” og målet er at få nytænkende ideer og forslag til, hvordan gårde og landsbyer som Albæk kan udvikles med blik for det særlige landsbyliv og de kvaliteter, der findes på stedet. Konkurrencen har fokus på livet i fremtidens landsby, kulturarv, genanvendelse af tomme bygninger og bygningsforbedringer.

”Vi skal finde de gode måder at transformere og genaktualisere Albæk på. Min forhåbning er, at konkurrencen bidrager til at skabe debat og dialog om fremtidens landsbyliv og arkitektur. Noget der kan inspirere os til at se på landsbyerne fra andre vinkler og på nye måder,” udtaler Sofie Palsgaard Nommesen, arkitekt MAA i Randers Kommunes planafdeling og projektleder på konkurrencen ”Det er dejligt på landet”.

Drømmen lever

Mange steder i Danmark er landsbyernes eksistensgrundlag under pres. Alene de sidste 10 år, er der nedrevet knap 10.000 stuehuse på landsplan, og forsvinder gårdene, forsvinder en central del af vores fælles kulturarv.

Drømmen om livet på landet lever imidlertid stadig og potentialet er stort. Spørgsmålet er derfor, hvordan arkitekturen i landsbyerne kan få nyt liv og matche landsbyernes tilbud med nye generationers behov og familiemønstre.

Det skal idekonkurrencen søge at finde svar på med udgangspunkt i et afgrænset konkurrenceområde med seks ejendomme i Albæk. Netop disse ejendomme belyser på forskellig vis de udfordringer og muligheder, landsbyen står over for. Og her ønsker Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune nytænkende bud på, hvordan man kan styrke landsbyernes historie og særlige liv gennem arkitektoniske indgreb og planer, der respekterer landsbyens kulturhistorie samtidig med, at de imødekommer nutidige og fremtidige behov.

Åben konkurrence

Konkurrencen er åben for alle med en interesse for arkitektur og samfundsudvikling, herunder arkitekter, sociologer, kunstnere, antropologer, historikere, udviklere og entreprenører. Det er dog et krav, at mindst én deltager på hvert hold er arkitekt MAA eller arkitektstuderende ved MAA.

Tilmelding til konkurrencen kan ske her: https://rib-software.dk/udbudsportal

Statens Kunstfond støtter konkurrencen, der er udskrevet som et led i kommunens områdefornyelse i Albæk. Det er muligt at indsende forslag frem til 7. juni 2024, og til efteråret afholdes en konference, hvor vinderne udnævnes.

Kommentarer