Samfund

I mål: Midtjyske patienters benamputationsforløb er nu gennemgået

Regionshospital Viborg. Foto: Region Midtjylland

Eksterne speciallæger er nu i mål med at gennemgå 2.226 benamputerede patienters journaler for Region Midtjylland.

Efter en uvildig gennemgang af 2.226 benamputerede patienters journaler fra en 10-årig periode i Region Midtjylland er status, at 194 patienter vejledes i at søge erstatning.

Alle levende patienter er nu vejledt direkte. Efterladte vejledes via afdødes bobestyrer, og hovedparten har fået besked.

Om patienter eller efterladte har ret til erstatning, afgør Patienterstatningen. Først når alle anmeldte sager er afgjort, kender regionen det samlede omfang af erstatninger til benamputerede.

– Det er godt at speciallægerne nu er i mål med at gennemgå amputationsforløbene for os. Jeg håber, at det er med til at minimere patienternes usikkerhed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Afklaring efter talforvirring

De i alt 2.226 patienters amputationsforløb er gennemgået efter en ekstern analyse i maj fortalte, at op til 47 midtjyske patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres benamputation. 

Efterfølgende er ny viden kommet til i en landdækkende analyse lavet af RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Analysen “Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021” fra august i år bygger på data fra Landspatientregistret, Landsregistret Karbase, Det Centrale Personregister og Danmarks Statistik. 

Rapporten finder stor forskel på antal benamputationer per 100.000 borgere, amputationsrater, landet over. Målt i amputationsrater ligger Region Midtjylland midt i feltet blandt landets fem regioner.

– Tallet 47 fra den oprindelige analyse er der ikke belæg for. Hverken i vores journalgennemgange, i kvalitetsdata eller i RKKPs nationale analyse fra august, der inddrog flere data end den første analyse. Men sagen har kastet lys på et område af sundhedsvæsenet, som tydeligvis trænger til et løft. Derfor er vi nu i gang med at sikre bedre behandling, siger Anders Kühnau. 

Forbedringsarbejde i gang

RKKP anbefaler i analysen, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for patienter med sygdomme i blodkarrene i benene. Den anbefaling støtter Anders Kühnau.

– Retningslinjer definerer hvad god kvalitet er. Det bør være langt mere tydeligt, hvad vi skal tilbyde af behandling til hvem og hvornår for bedst at kunne hjælpe patienter med dårlig blodforsyning til benene, siger Anders Kühnau. 

Regionsrådet har i år øget kapaciteten til karkirurgisk behandling, vedtaget en langsigtet udviklingsplan og i Budgetforliget for 2023 afsat 20 mio. kr. til at styrke karkirurgien og 5 mio. kr. til forebyggende tiltag.

Karkirurgiske patienter behandles i Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg. I Aarhus kan 160 flere patienter fra i år få en ballonudvidelse af blodårer i benene og hospitalet er i gang med at uddanne flere karkirurgiske speciallæger. I Viborg kan flere patienter behandles efter en ny hybrid operationsstue er taget i brug og flere læger er ved at være ansat til specialet.

– Kvaliteten af selve den karkirurgiske behandling vi tilbyder patienterne på vores hospitaler, er generelt høj. Nu skruer vi op for kapaciteten til undersøgelser og behandlinger og styrker specialet ledelsesmæssigt. To regioner har lavere amputationsrater end os. Hvad de gør anderledes er vi allerede langt med at lære af, så deres erfaringer kan blive til gavn for vores patienter, siger Anders Kühnau.

Regionsrådet har også afsat 13 mio. kr. til ombygninger i 2023 for at skabe rammer for flere karkirurgiske operationer. 

Fakta

Speciallæger har gennemgået journaler fra 2.226 patienter, der er benamputeret i perioden fra 1. januar 2012 til 1. maj 2022 på et hospital i Region Midtjylland. 194 patienter vejledes i at søge erstatning.

  • Samme patient kan være amputeret flere gange.
  • Til sammenligning har andre regioner gennemgået amputationsforløb fra de seneste tre år for patienter uden karkirurgisk forløb eller henvisning til karkirurgi før amputation.
  • I Region Midtjylland har vi tilsvarende gennemgået 140 patienters journaler fra perioden 1. januar 2019 til 1. maj 2022. Af de 140 vejledes 5 patienter i at søge erstatning.
  • Patienterstatningen afgør om der er grundlag for erstatning i de sager, patienter anmelder dertil.
  • Først når Patienterstatningen har afgjort alle anmeldte sager, kendes det samlede omfang af erstatninger til benamputerede.
  • Regionsrådet har i 2022 øget kapaciteten til karkirurgisk behandling, vedtaget en udviklingsplan for karkirurgien og i Budgetforliget for 2023 afsat 20 mio. kr. til at styrke karkirurgien og 5 mio. kr til forebyggende tiltag samt afsat 13 mio. kr. til ombygning for at skabe rammer til flere karkirurgiske operationer.

 

Kommentarer