Debat og politik

Hvorfor fjerner SVM-regeringen 125 mio. kr. fra den regionale trafikpulje?

Af Hans Kristian Skibby, Danmarksdemokraterne

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds
Kommunalbestyrelsesmedlem, Hedensted Kommune

Flere regionale medier fordelt over hele landet, har i forbindelse med det fremlagte finanslovsforslag fra SVM-regeringen, beskrevet en række udfordringer med fremtidens vilkår for regionale busruter i mellem mindre provinsbyer – og de mange landdistrikter. Der bor samlet set omkring 1 million borgere i områderne, så det kan have vidtgående konsekvenser, såfremt staten og regionernes trafikselskaber ikke finder sammen om gode løsninger.

Alt for mange borgere i landdistrikterne oplever, at den kollektive trafik bliver forringet år efter år. Der er grundlæggende et behov for at fremtidssikre en model for, hvordan den kollektive transport kan indrettes og tilrettelægges, så den kan løfte danskernes behov særligt ude i landdistrikterne.

 

Regeringen har med deres finanslovsudspil de-facto fjernet 125 millioner i puljen til kollektiv trafik, så den fremover kun vil give omkring 100 mio. kr. Det er under al kritik, når man ved at ruterne gradvis udsultes og til sidst lukker da den samlede økonomiske ramme i de regionale trafikselskaber mindskes år for år. Alt i alt mangler de regionale trafikselskaber nu 880 millioner kroner for at fastholde det nuværende serviceniveau i 2024, hvilket også fik interesseorganisationen Trafikselskaberne i Danmark til at kalde situationen ”en ond spiral”. For det er jo logik for perlehøns, at når servicen og busruterne falder fra hinanden år efter år, ja så siver passagererne naturligvis over på individuelle løsninger. De kan jo ikke andet!

Netop denne problemstilling adresserer Danmarksdemokraterne i vores eget finanslovsudspil.  Der er behov for at vi investerer i den kollektive trafik i landdistrikterne, det styrker infrastrukturen i hele landet og binder Danmark bedre sammen. Derfor vil vi øremærke yderligere 150 mio. kr. til at forbedre den offentlige transport i landdistrikterne. Med Danmarksdemokraternes ekstra penge vil der samlet være sat 250 mio. kr. af til at styrke den offentlige transport i landdistrikterne hvert år. Det er faktisk en rigtig god investering som kan sikre at landet ikke knækker mere og mere over, imellem land og by!

Kommentarer