Over Hornbæk

Hornbæk SF har nu sin organisation på plads

Hornbæk Sportsforening har nu – efter næsten to år uden formand – fået sin organisation på plads, idet den 48-årige Jim Jensen er valgt som ny formand.

HSF har en opbygning med håndbold- , fodbold- og E-sport-udvalg til at tage sig af det sportslige arbejde, mens bestyrelsen varetager det overordnede arbejde samt koordineringen af sportsforeningens administrative og økonomiske aktiviteter.

– Vi har været godt hjulpet i den her periode, hvor næstformanden Peter Thorsen, der også er formand for styregruppen i HIKC – har vikarieret på formandsposten, men det er vigtigt, at vi på alle områder kan ”stille fuldt hold” – ikke mindst i en tid, hvor etableringen af Hornbæk Idræts og Kulturcenter er en stor udfordring for alle”, siger den nye formand Jim Jensen.

Det er en rigtig klubmand, der nu sidder i spidsen for Hornbæk Sportsforening. Jim Jensen har i flere år været både træner og leder i fodboldafdelingen. Senest har han været primus motor i opstarten af E-sport – computerspil på konkurrence-niveau – i HSF, og med udnævnelsen til hovedformand overlader han samtidig posten som formand for E-sport-udvalget til Emil Vonsild.

I sit civile liv er Jim Jensen ergoterapeut ved Hammel Neurocenter og bosiddende i Hornbæk.

Kommentarer