Over Hornbæk

Hornbæk Idræts- og Kulturcenter tættere på målet

Gennem en længere årrække har Hornbæk Sportsforening haft et ønske om nye idrætsfaciliteter ved Gl. Viborgvej. Lokale foreninger, skole og institutioner i lokalområdet bakker op om projektet, som både rummer ny omklædning, ny kunstgræsbane og træningsfaciliteter. I forbindelse med budgetlægningen 2015 blev der første gang sat midler af i Randers Kommune.

I alt forventes projektet at koste 19,5 mio. kroner. Heraf forventer Styregruppen for Hornbæk Idræts- og kulturcenter selv at finansiere 6,1 mio. kroner.

Efter byrådsmødet den 14. januar 2019 er samlet bevilget 12,5 mio. kr. til projektet.

– Med denne bevilling kommer vi ønskerne om nye idrætsfaciliteter i møde og gør det muligt at skabe et stærkt idrætscenter Vest i Randers Kommune. Nu bliver det spændende at følge projektet siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Det nye idræts- og kulturcenter bliver placeret på Gl. Viborgvej og samtidig forventes det, at de nuværende faciliteter i Hornbæk Sportsforening nedlægges på Overvænget i Hornbæk.

Beslutningen om at give en anlægsbevilling på 12 mio. kr. blev enstemmigt vedtaget af byrådet. Et ændringsforslag Fra Venstre og Det Konservative Folkeparti om, at der skulle afsættes yderligere 500.000 kr. til projektet blev godkendt med 28 stemmer for. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten. Der gives derfor en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr.

Kommentarer