Kristrup

Høslæt øger biodiversiteten i byparkerne

Parti fra Vestparken med blomstrende urter og græsser, som det tog sig ud før høslæt. Foto: Randers Kommune.

I sidste uge blev der slået hø i parkerne Tirsdalen, Kærsminde-, Rismølle- og Vestparken. Det lange græs er blevet slået og har ligget og tørret en uges tid. Og det er nu så tørt, at det kan fjernes for at blive brugt – blandt andet som strøelse for køer.

“Når græsset er slået og fjernet, har vi fjernet næring fra arealerne og sikret, at vi til næste år vil kunne give lys og luft til ny vækst. Det er vores forventning, at vi ved at fjerne det næringsrige græs over en årrække vil få en mere blomsterrig vegetation i byparkerne,” siger Sigrid Lynæs, som er skov- og landskabsingeniør ved Kultur og Fritidsforvaltningen i Randers Kommune.

“Allerede i år har Vestparkens skråninger stået med håret høgeurt, almindelig kongepen, røllike, gul snerre og liden klokke i juni og juli. Det er blomster, som bier og insekter har haft glæde af,” fortæller hun.

Naturen tæt på borgeren

I november 2019 besluttede Randers Kommunes Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalg, at biodiversiteten, som det lægges op til i klima-, natur og miljøpolitikken “Naturen tæt på borgeren”, skal fremmes i byens parker og anlæg. Det sker blandt andet ved at lade nogle af plænerne vokse og værne om de gamle træer.

Ved kun at slå græsset et par gange årligt og fjerne høet, fjernes næringsstofferne gradvist fra græsarealerne, og det forbedrer mulighederne for, at urter og blomster kan etablere sig.

“Arealerne med høslæt vil se mere naturlige, men også uplejede ud. Derfor har vi ved skiltning forklaret de besøgende om årsagen til, at vi har ændret driften,” siger Sigrid Lynæs. Hun gør opmærksom på, at der kun er ændret drift til høslæt på arealer, hvor der er en fagligt begrundet forventning om, at der kan opnås højere biodiversitet.

Kommentarer