Assentoft

Høringsforslag angående Naturpark Randers Fjord

Debatindlæg indsendt af “Bæredygtig Randers Kommune” ved: Henrik Konradsen (VL), Tine Vinstrup (VL), Kalle Nielsen (EL), Henrik Leth (S), Pia Christensen (En bæredygtig Randersegn).

Bæredygtig Randers Kommune mener, at det ikke er nok bare at oprette og lave en naturpark for at få Randers kommune til at se mere grøn ud. Der skal følge nogle langsigtede planer for området med, såsom omstilling til økologisk landbrugsdrift, et forbud mod at bruge pesticider for private, samt sammenhæng af større naturområder

Vi mener, at det vil være et stort plus for Randers og Norddjurs kommune at vise, at man ved at oprette naturparker også tænker på naturen og miljøet ved at drive området økologisk og bæredygtigt. Det giver mulighed for at trække flere miljøbevidste borgere til kommunen. Naturpark Randers Fjord bør derfor være et forsøgsprojekt med henblik på, at Randers kommune bliver en økologisk kommune på sigt

Landbrug:
Da man ikke kan tvinge landbruget til at omstille sig til økologisk drift, må det foregå af frivillighedens vej. Kommunerne skal derfor arbejde på, at få landbrug i Naturpark Randers Fjord til at omstille sig over en 15-20 årig periode ved bl.a. at tilbyde et omstillingstjek til økologi. En mulighed kunne være, at Randers  og Norddjurs kommune opkøber store landbrug, hvis de går konkurs eller bliver sat til salg. Landbrugene kan opsplittes i mindre landbrug på 50-120 ha, og sælges videre til unge / nye landmænd.

Info: Omlægningstjek:
http://okologi.dk/landbrug/raadgivning/omlaegningstjek

Info: Omlægning til økologisk drift:
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologisk-drift/sider/startside.aspx

Private:
Der skal arbejdes på et forbud for, at private grundejere ikke må bruge pesticider i Naturpark Randers Fjord, ved bl.a. at afholde workshops for haveejere om at drive haver uden sprøjtemidler.

Kommunen:
Randers og Norddjurs kommune forpligter sig til at drive kommunale arealer i Naturpark Randers Fjord økologisk.

Kirkegårde:
Randers og Norddjurs kommune arbejder på at lave aftaler med kirkegårde inden for Naturpark Randers Fjord om at stoppe brugen af pesticider og drive kirkegårdene økologisk.

Info. Økologi på kirkens arealer:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=35394

Natur:
Randers og Norddjurs kommune arbejder på, at der oprettes natur korridorer mellem større skove og naturområder.

Info. Biodiversitet og korridorer i det åbne land:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/3Grnnekorridorer_compressed.pdf

Vandløb og søer:
Randers og Norddjurs kommune forpligter sig til at vandløb og søer i området bringes i god økologisk tilstand.
Vandløb i Naturpark Randers Fjord skal ikke tages ud af vandmiljøplanerne. De skal derimod bringes op i god økologisk tilstand.

Info: Info: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb:
http://kort.fiskepleje.dk/

Randers fjord:
Der skal arbejdes på at udnytte potentialet som destination for lystfiskere ved at forbyde fiskeri med garn i Randers fjord. Dette kunne tiltrække mange turister til området, og betyde et økonomisk afkast til områdets butikker, campingpladser og andre overnatningssteder. Havørredfiskeri giver 55.000 årlige overnatninger på Fyn, hvilket er et potentiale vi kan udnytte i Randers og Norddjurs kommuner.

Info: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publikationer/Lystfiskeri_i_Danmark.pdf

Friluftsliv:
I Naturpark Randers Fjord er der et stort potentiale for folk, der nyder livet ude i naturen. Udnytter vi disse tiltag for frilufts-mennesket, kan der være en god indtjening i lokalsamfundet.
Info: I Naturpark Randers Fjord er der et stort potentiale for folk der nyder livet ude i naturen: https://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-9/penge-2016-11-16?_escaped_fragment_=%2F10%3A46

Inspiration info: Økologien blomstrer i Lejre Kommune:
http://www.organictoday.dk/okologien-blomstrer-i-lejre-kommune/

Kommentarer