Land og by

Høj kvalitet i fremtidens tandpleje

Udvalget for Sundhed, Idræt og Kultur har netop vedtaget at indstille en ny struktur for den fremtidige tandpleje i Randers Kommune til godkendelse i byrådet. Anbefalingen er, at antallet af tandklinikker skæres ned fra 10 til 5 inden for en 3-årig periode, og samtidig renoveres og udbygges de resterende fem klinikker for cirka 10 millioner.

Tandplejen skal i fremtiden kunne tilbyde høj kvalitet, moderne udstyr og de nyeste behandlingsmetoder til børn og unge i Randers Kommune. Derfor har medlemmerne af Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget vedtaget at indstille et forslag til ny struktur for fremtidens kommunale tandpleje i Randers til godkendelse i byrådet.

Formålet med den nye struktur er at sikre den bedste kvalitet i den kommunale tandpleje i fremtiden. Det giver blandt andet mulighed for at renovere og udskifte nedslidt udstyr og investere i den bedste teknologi til børn og unge i Randers Kommune.

Fremtidens fem tandklinikker skal høre hjemme på Nørrevangsskolen, Korshøjskolen, Tirsdalens Skole, Bjerregrav Skole og i Randers Sundhedscenter, Thors Bakke. Det betyder, at klinikkerne på Langå Skole, Assentoftskolen, Søndermarkskolen, Østervangsskolen og Blicherskolen nedlægges. Special- og omsorgstandpleje forbliver i klinikken på Thors Bakke.

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget er naturligvis ikke glade for at lukke tandklinikker i lokalområderne, men udvalgets vurdering er, at det er nødvendigt for at fastholde den høje kvalitet i tandbehandlingen og forebyggelsesarbejdet inden for den økonomiske ramme.

Fleksible åbningstider og høj kvalitet
Forslaget til den nye struktur i den kommunale tandpleje var et ud af tre scenarier, der har været i høring hos borgerne i Randers Kommune. Udvalgets beslutning er taget for at imødekomme de stigende krav til blandt andet teknologi, digitalisering og kvalitetssikring i tandplejen.

Det bliver også en fordel for de forældre, der har udtrykt ønske om fleksible åbningstider på tandklinikkerne. Det bliver lettere at imødekomme borgernes ønsker, fordi medarbejdergruppen på tandklinikkerne bliver større. Samtidig giver det en fordel i forhold til fremtidig rekruttering, fordi man kan skabe attraktive læringsmiljøer med flere fagligheder på de enkelte klinikker.

Udvalget peger også på løsningen ud fra et økonomisk perspektiv. Ved at lukke et antal klinikker bliver der blandt andet færre faste udgifter til vedligehold, licenser, administration, kontroller og rengøring. Det betyder, at udgiften til de nødvendige renoveringer vil blive dækket ind af besparelserne i løbet af de næste 10 år, og samtidig sikrer man specialudstyr og moderne behandlingsmetoder i fremtidens tandpleje i Randers Kommune.

Kommentarer