Kristrup

Hans Mogensen fra Kristup hædret med DBU’s Guldnål

Hans Mogensen (i midten) blev lørdag hædret med DBU Jyllands Guldnål for sit store frivillige fodbold-arbejde. Til venstre Hans' hustru Anette Mogensen, der ligesom Hans er frivillig i Kristrup Boldklub. Til højre DBU Jyllands formand, Bent Clausen. (Foto: Kristrup Boldklub)

Ildsjæl og leder i Kristrup Boldklub, DBU Jylland og DBU, Hans Mogensen, Randers, blev lørdag hædret for sit mangeårige frivillige fodboldarbejde med DBU Jyllands Guldnål.

I lørdags kunne Kristrup Boldklubs oldboys-afdeling fejre 75 års jubilæum. Det blev markeret med et festligt arrangement i klubhuset på Holmsgårdsvej.

Jubilæums-arrangementet indeholdt imidlertid også en overraskelse. For en time inde i festlighederne dukkede DBU Jyllands formand, Bent Clausen, nemlig op med en særlig anerkendelse til en af klubbens mange frivillige – hovedformand Hans Mogensen, som fik overrakt jysk fodbolds højeste personlige anerkendelse, DBU Jyllands Guldnål.

Siden nålen blev indstiftet for snart 75 år siden, er der blot uddelt 81 af slagsen. Det er med andre ord altså kun lederbedrifter ud over det sædvanlige, der kan udløse en Guldnål.

Til glæde for fællesskabet

DBU Jyllands formand, Bent Clausen, lagde i sin overrækkelsestale bl.a. vægt på Hans Mogensens insisteren på at være aktiv i både sin barndomsklub, Kristrup Boldklub og i DBU Jyllands organisation – og på at yde en indsats for fællesskabet:

– Hans, du får og har fået rigtig megen glæde ud af spillet på banen – både som ungdomsspiller, seriespiller, divisionsspiller og oldboys, men hele livet uden for kridtstregerne: fællesskabet, det sociale liv, de hyggelige stunder og de mange gode venskaber. Alt det ligger i lige så høj grad i dit blod. Men en ting er, hvad fodbolden har givet dig. Noget andet er, hvad du har givet fodbolden. Og det er derfor, at jeg står her i dag. Du har med dine mange år som frivillig leder gjort en kæmpe indsats for mange, mange andre. Både her i Kristrup Boldklub, men også for det store fodbold-fællesskab. Det er ganske enkelt umuligt at regne sammen, hvor mange timer du har lagt som frivillig, ulønnet leder. Derfor er det mig en meget stor fornøjelse at kunne tildele dig JBU Jyllands Guldnål, sagde Bent Clausen.

Frivillig i Kristrup siden 1990

I marts 1990 blev Hans Mogensen valgt som fodboldformand i Kristrup Boldklub. Den post beklædte han i 19 år, inden han i april 2009 blev valgt til klubbens hovedformand, hvilket betyder, at han snart kan se tilbage på 30 år som frivillig leder i klubben.

I 1993 kom han også med i DBU Jylland-arbejdet. Først i Region 3’s bestyrelse, og siden rykkede han videre til mere centrale poster. Bl.a. som formand for uddannelsesudvalget, og i 2005 fik han sæde i DBU Jyllands bestyrelse som økonomiansvarlig – eller kasserer, som det tidligere blev benævnt – og har været det siden.

– Og jeg kan forsikre alle, at Hans er den bedst tænkelige mand at have siddende som ansvarlig for de jyske fodboldklubbers fælles økonomi. Han må nogen gange lægge ryg til knubbede ord om de kontingenter, bøder og gebyrer, som vi opkræver ved klubberne for at drive DBU Jylland. Men fakta er bare, at det altid er klubbernes ve og vel, der står øverst på Hans’ dagsorden. Og Hans ved jo også bedre end nogen, ikke mindst via sin tilknytning til Kristrup Boldklub, at økonomien i en ganske almindelig forening godt kan være noget af en udfordring, sagde DBU Jyllands formand videre i sin tale.

En man lytter til….

Bent Clausen fremhævede også den respekt, som står omkring Hans Mogensen. Ikke mindst på grund af hans ledelsesstil og stærke samarbejdsevner:

– Der er ingen tvivl om, at Hans bruger og har brugt rigtig mange timer på det frivillige arbejde i både Kristrup Boldklub, DBU Jylland og DBU – nogen gange burde Hans nok sige nej, men det er altså svært at overbevise ham om. Den store flittighed og arbejdsiver er naturligvis en kæmpe gevinst for en klub og for en organisation som vores. Men først og fremmest nyder Hans stor respekt for sin store faglighed, sine evner til at samarbejde og ikke mindst sit meget behagelige væsen. Hans er nok ikke den, der råber højest i DBU og DBU Jylland. Men når han siger noget, bliver der lyttet. For det er altid noget velovervejet og fornuftigt – og det er aldrig for at tilgodese eller iscenesætte sig selv. Det er altid med helheden, fællesskabet og de jyske fodboldklubber i centrum, lød skudsmålet fra Bent Clausen.

DBU Jyllands Guldnål kan tildeles fodboldledere, som har ydet en ulønnet og frivillig indsats for fodbolden via 30 års klubarbejde og/eller 20 års bestyrelsesarbejde i DBU Jyllands bestyrelser.

Hans Mogensen blev blot den 82. modtager af DBU Jyllands Guldnål.

Kommentarer