Randers By

Håndværk hitter hos de yngste skolebørn

Hjælp os med at finde julerotterne, lød opfordringen i år fra Håndværksmuseet. Her er elever fra Asferg på sporet af rotterne i det gamle malerværksted, som er et af museets mange autentiske værksteder. Foto: Museum Østjylland

I år vil der ligge mange hjemmegjorte gaver af træ under juletræerne i de randrusianske hjem! Ikke færre end 1.000 skoleelever fra 0. til 5. klassetrin i Randers Kommune har nemlig tilmeldt sig og gennemført Museum Østjyllands og Håndværksmuseets populære juleforløb, hvor børnene prøver kræfter med design, værktøj og håndværk. 

– Vi bliver nærmest løbet over ende hvert år, når vi i skoletjenesten i november åbner for, at skolerne i kommunen kan tilmelde sig workshopperne på Håndværksmuseet her op til jul. På blot et par dage var alle værkstedsforløb dette år revet væk, fortæller museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen. 

I år var skoletjenestens tilbud til eleverne et forløb med fokus på tømrer- og snedkerfaget, og børnene har opmålt, slebet, boret og brændt. Ud af anstrengelserne er kommet små fine og brugbare træting.

Løfter en samfundsopgave

Eleverne fra de yngste klassetrin og specialklasser har foruden at snedkerere i museets hyggelige træværksted hørt julefortællinger om håndværk. De er også blevet kastet ud i en julerotte-jagt, der har ledt dem rundt på Håndværksmuseets gamle værksteder og rundt i håndværkets historie.

”Alle er enige om, at vi også i fremtiden får brug for dygtige og kreative håndværkere. På Håndværksmuseets er vi glade for at kunne give vores bidrag til at løfte den samfundsopgave, ” fastslår museumsinspektøren.

”Det gør vi ved at udvikle og tilbyde skolerne forløb af håndværksmæssig karakter, der taler ind i skolefag som Håndværk og Design, og som kan være med til at vække den indre håndværker hos eleverne. ”

Energi, begejstring og koncentration

Børnene er gået på de praktiske opgaver med energi og begejstring, og hvis håndværk og praktisk arbejde ligger dem fjernt, så har de skjult det godt. Indimellem er snakken gået, og gode råd er blevet udvekslet over fyrretræs-arbejdet. Andre gange har børnene arbejdet koncentreret og har fordybet sig om at måle, slibe og bore.

– Vi har lovet børnene at tie helt stille med, præcist hvad de har snedkereret i år, da mange af frembringelserne jo ender pakket i papir og bånd under årets juletræer,  smiler Helle Lebahn Bentzen, der glæder sig over, at både kommunens lærere og ledelser igen i år har prioriteret, at eleverne skal arbejde kreativt med deres hænder og få en forståelse for og glæde ved håndværk på Håndværksmuseet.

Undervisningsforløbene er udviklet af museets dygtige frivillige snedkere og tømrere sammen med museets skoletjeneste. 

Nyt håndværksmuseum vil gavne skolerne

Museum Østjylland er i skrivende stund i gang med at rejse midler i millionklassen til en storstilet renovering af Håndværksmuseet. I det nye museum vil børnene og de unge få et helt særligt fokus.

– Det er dem, fremtiden skal bygges på. Det er dem, der skal blive den kommende tids håndværkere, siger Helle Lebahn Bentzen og tilføjer:

– Det nye museum vil med sine værksteder, udstillinger, hands-on aktiviteter, håndværkere, viden og formidling give institutioner og skoler adgang til et helt særligt alternativt og inspirerende læringsrum. Det vil være med til at inspirere og motivere flere børn og unge til at vælge en håndværksmæssig uddannelse.

Museumsinspektøren krydser fingre for, at de sidste donationer til det ny Håndværksmuseum snart falder på plads. Det vil uden tvivl være den bedste julegave ikke blot for museet, men for os alle og for fremtidens håndværk.

Eleverne 0. til 5. klasse kommer i juleforløbene på Håndværksmuseet igennem flere forskellige håndværksmæssige discipliner for at lære både materiale og værktøj at kende. En af de mest populære aktiviteter var ved boremaskinen, hvor museets medarbejder vejledte og gav gode råd. Foto: Museum Østjylland

Kommentarer