Debat og politik

Grønthøstermetoden igen – flertallet vil ikke tage ansvar

Debatindlæg indsendt af:
Anni Andersen, spidskandidat til byrådet for Enhedslisten
På byrådsmødet mandag vedtog et knebent flertal budgetprocedure for 2018 – 21. Resultatet af afstemningen betyder, at man igen over de næste år laver en besparelse efter grønthøstermetoden.
Det betyder, at man helt fralægger sig ansvaret for, hvor og hvordan evt. besparelser kommer og hvordan de rammer borgerne. Som en byrådspolitiker fra V sagde, så havde han tillid til at det kunne forvaltningen fint klare selv, for det havde han alligevel heller ingen forstand på.
Jeg er rystet over, at nogen byrådsmedlemmer ikke ønsker at påvirke processen omkring budgettet og tage aktiv del i, hvor og hvordan kommunens midler skal anvendes og på samme måde også stå til ansvar for de besparelser, som evt. måtte komme, men nej, det ønsker de ikke. Lad personalet tage skideballen, det er jo også langt nemmere.
Jeg har i 15 år boet i en anden kommunen, hvor budgetplanlægningen foregik i et fællesskab. Udvalg og forvaltning talte sammen. Der fremkom et oplæg, som både kunne indeholde ekstra penge, men også forslag til besparelser. Berørte parter, herunder bl.a. ældreråd, handicapråd og lokaludvalg m.m . blev hørt i forslag til budgettet, og efter tidsfristen for høringssvar, blev der lavet et dialogmøde med byrådet og de parter, som havde indgivet høringssvar, sådan at det var muligt at drøfte, hvad høringssvaret betød.
Efter denne proces forekom der flere gange ændringer til budgettet, og herefter var det byrådet, der tog beslutnigen. De kendte helt præcist, hvor pengene skulle anvendes og hvor der skulle spares, og kendte konsekvenserne.
Den proces så jeg gerne indført i Randers. Vi skal have åbenhed om budgettet og man skal som byråd taget ansvaret og ikke skubbe det videre til forvaltningen og institutionerne.
Så kære venner, der skal bare spares over hele linjen, men hal 4 er der råd til. De ryster ikke engang på hånden.

Kommentarer