Nørbæk

Gravøllet er aflyst i Nørbæk forsamlingshus

Fremtiden for Nørbæk forsamlingshus var til debat 2. februar, hvor bestyrelsen havde inviteret til borgermøder. Arkivfoto

”Gravøl eller gyldne tider”. Sådan lød overskriften på et borgermøde om Nørbæk forsamlingshus’ fremtid, bestyrelsen havde inviteret til 2. februar. 30 borgere var mødt frem for at høre mere og debattere.

Formand Kirsten Nielsen lagde ud med at redegøre for, hvilke tanker man i bestyrelsen har gjort sig omkring husets fremtid. Man har længe næret et ønske om at forbedre huset blandt andet ved at renovere køkkenfaciliteterne samt etablere nye toiletter inklusive handicaptoilet. Den samlede renovering vil imidlertid løbe op i 1 million kroner, og med faldende medlemstal, færre udlejninger og ringe opbakning til husets arrangementer, er bestyrelsen i tvivl om, hvorvidt det er sliddet og pengene værd. Er der overhovedet en fremtid for Nørbæk forsamlingshus?, lød det retoriske spørgsmål til de fremmødte. Og hvordan ser den ud?

– Huset tilhører jo medlemmerne, så derfor var det vigtigt at tage diskussionen på et borgermøde, forklarer Kirsten Nielsen og tilføjer:

– Huset er i dag gældfrit og med en sund økonomi, men det vil der ikke fortsætte med at være, og første gang, der går hul i taget, så kan der snart blive lavvande i kassen.

Noerbaek-forsamlingshus-Borgermoede-februar2017
Omkring 30 borgere mødte op til borgermødet 2. februar, hvor man mange gode input til mulige tiltag blev bragt på banen. Og det blev besluttet at se tiden lidt an med hensyn til forsamlingshusets fremtid. Fremsendt foto

Mere og bedre info

De dystre perspektiver satte skub i debatten, og borgerne bød ind med forskellige forslag til at informere mere og bedre om arrangementer til borgere i byen, nabobyerne og oplandet. Der blev blandt andet foreslået at oprette begivenheder på facebook-siden for Borgerforeningen for Fårup og omegn, at få arrangementer med i aktivitetskalenderen på borgerforeningens hjemmeside, sætte opslag i byportene ved Fårup og i Nørbæk, benytte avisannoncering eller sågar radiospots – og endelig simpelthen blive bedre til at ”sprede ordet” og huske at tage naboen under armen og med til begivenhederne.

Nye tiltag og målgrupper

– Vi er jo udfordret af, at der er så mange tilbud alle steder, vi kan ikke hamle op med faciliteterne i Purhushallen, og i Sønderbæk har de deres eget helt specielle fællesskab omkring skolen, så vi snakkede meget om, hvordan vi gør huset ”synligt” for andre målgrupper – for eksempelvis FOF og AOF, som måske kunne bringe forskellige kurser til Nørbæk, fortæller Kirsten Nielsen.

Der blev også foreslået ”spis-sammen” på hverdagsaftner for travle familier, og at små private grupper kunne arrangere diverse hobbyaftner i forsamlingshuset med åbent for alle.

– Ved sådanne tiltag, kunne man så lave en aftale om, at der eventuelt kun skal betales for forbrug  og rengøring – eventuelt  til en fast pris pr. gang, siger hun.

Man opsummerede, hvilke samarbejdspartnere, der kunne bringes i spil, og det er foruden borgerforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet samt må en række andre mindre foreninger.

– Der blev budt fint ind til debatten med saglige forslag, som vi er glade for. Der var stor forståelse for, at det ikke kun er forsamlingshusets bestyrelse, der skal være ildsjæle, men at det er byens opgave at få samlingsstedet til at fungere, fortæller formanden.

Hun opfordrer til at man møder op igen – og gerne flere – til generalforsamling og fællesspisning på fredag 24. februar, hvor aftenen debat sikkert vil blive taget op igen. Husk tilmelding senest i morgen tirsdag.

Denne aften blev der nemlig ikke truffet nogen endelig afgørelse omkring byens forsamlingshus.

– Vi har besluttet, at nu ser vi lige tiden an; vi skal se på det næste års resultater, inden vi beslutter noget endeligt. I mellemtiden håber vi på gyldne tider – gravøllet venter vi med, lyder slutreplikken.

Kommentarer