Randers By

Gratis mad på vej til økonomisk trængte Randers-borgere

Foto: Colourboc/Randers Kommune

Et enigt socialudvalg har besluttet at målrette midler til organisationer og frivillige foreninger, som uddeler gratis mad i vintermånederne. Der er ansøgningsfrist til midlerne onsdag den 14. december 2022.

Socialudvalget afholder et ekstraordinært møde 16. december, hvor midlerne tildeles til de foreninger og organisationer, som opfylder kravene. Udvalgsformand Rosa Lykke Yde ser frem til at sende midlerne i den retning:

– Rigtigt mange familier og enlige er trængte i denne tid på grund af de stigende priser på alt fra mad, el og varme. For mange mennesker vælter det de i forvejen små budgetter. Derfor er det er så vigtigt, at vi sætter ind for at hjælpe til, og derfor sikrer vi nu finansiering til de foreninger og organisationer, som deler mad ud i løbet af vinteren, siger Rosa Lykke Yde.

Det er en del af de såkaldte paragraf 18-midler, som Socialudvalget nu uddeler.

Paragraf 18-midlerne er en pulje, som Randers Kommune hvert år stiller til rådighed, som foreninger, klubber, netværk eller andre grupper kan søge til frivilligt socialt arbejde. Der er tale om midler, som Randers Kommune ifølge paragraf 18 i Lov om social service skal stille til rådighed for foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Tilskud fra paragraf 18-midlerne bevilges af Randers Kommunes socialudvalg, som det sker på udvalgets møde 16. december.

Ansøgning sker via dette link

Kommentarer