Harridslev

Gårdejer nægter salg af jord til Kraftcenter Harridslev-projektet

Kjeld Moestrup ejer jorden, der støder op til idrætsområdet omkring Korshøjhallen. Det er den jord han ikke ønsker at sælge.

I mere end ti år har der i Harridslev været arbejdet med planer om at skabe ét samlet “Kraftcenter Harridslev” for byen selv og for de 11 landsbyer, der ligger i området.

En forudsætning for at kraftcentret kan realiseres er dog, at der kan købes jord af to landmænd i området, hvilket nu ser ud til at blive umuligt.

Randers Netavis har været i kontakt med gårdejer Kjeld Moestrup, som oplyser, at han under ingen omstændigheder vil sælge jord.

– Jeg har meddelt Randers Kommune, at min jord på Halagervej under ingen omstændigheder er til salg. På min ejendom foregår der en produktion, som er afhængig af, at der er et jordtilliggende, betoner Kjeld Moestrup.

Gårdejeren mener ikke, at forløbet har været for kønt.

– Det var ikke kønt, at byrådet med et meget snævert flertal tilbageførte 2,5 millioner, som først var bevilliget til Albæk, men pludselig skulle gå til Kraftcenter Harridslev, mener Kjeld Moestrup.

Læs også: Albæk mister millioner til det lokale klubhus

Dermed er projektet med Kraftcenter Harridslev faldet til jorden, med mindre at kommunen vil ekspropriere Kjeld Moestrups jord.

Ekspropriering sidste mulighed

På et borgermøde den 26. januar i Albæk forsamlingshus – hvor der blandt de cirka 100 fremmødte borgere, var tæt på 100 procents opbakning til at bevare idrætsaktiviteterne i byen – udtalte Anders Buhl-Christensen (V), at han ikke ville arbejde for at ekspropriere jord for at gøre plads til et idrætsanlæg.

Randers Netavis arbejder i øjeblikket på at få en kommentar fra Anders Buhl-Christensen til de nye oplysninger fra Kjeld Moestrup.

Baggrund:

Ideen til at etablere et landsbykraftcenter i Harridslev ligger over ti år tilbage. Her blev der holdt udviklingsseminarer med Korshøjhallens brugere i 2007 og i 2009 blev der udarbejdet en stor rapport om behovet for en modernisering af Korshøjhallen.

I løbet af den proces modnedes ideen om ikke bare at modernisere hallen, men at tænke stort og inddrage skolen, børneinstitutionerne og en række foreninger om et projekt, der skal skabe nye vilkår for idræt, undervisning, børnepasning, kultur og sundhed på et sted – et lokalområde og landsbykraftcenter for de 11 landsbyer, der omkranser Harridslev.

Efter mange års forberedelse vedtog Randers Byråd den 19. december 2016 en proces- og udviklingsplan for etableringen af Kraftcenter Harridslev.

Byrådet bevilligede 2,5 millioner kroner under forudsætning af, at byens lokale ildsjæle selv kan finde fire millioner kroner fra fonde eller sponsorer.

Dertil skal lægges yderligere 2,5 millioner kroner, som byrådet tidligere har bevilget til at renovere omklædningsbygningen i nabobyen Albæk, men som nu er trukket tilbage til stor utilfredshed fra en borgergruppe i Albæk.

Selve projektet kræver en lokalplan, der ventes politisk behandlet i juni 2017. Efter planen skal kraftcentret i Harrdislev tidligst stå færdigbygget i april 2020.

Kommentarer