Debat og politik

Fusion Randers vil afskaffe ’den psykiske revselsesret’ på jobcenteret

Jesper Bræmer, byrådskandidat for Fusion Randers.

Debatindlæg af Jesper Bræmer, byrådskandidat for Fusion Randers.

– Vi vil afskaffe den psykiske revselsesret, som vores myndigheder i dag på den ene eller anden vis har mulighed for at bruge overfor arbejdsløse og syge i vores samfund.

Sådan lyder den markante udmelding fra Fusion Randers’ Jesper Bræmer. Listen vil have et opgør med den bureaukratiske proces der foregår på jobcentret, og i stedet give større tillid til borgerne, samt de ansatte på jobcenteret.

– I dag er det embedsværket der danner ramme for hvilke måltal med videre, der skal leves op til på jobcenteret. Det resulterer i, at man har deciderede mål om at vende borgere i døren uden de får deres sag vendt – fordi så tæller de ikke med i statistikkerne. Det er altså en drejning i samfundet som vi i Fusion Randers bestemt ikke bryder os om, udtrykker Martin S. Warming, der er byrådskandidat for Fusion Randers.

Fusion Randers vil i stedet have mennesker som måltal, i stedet for statistikker.

– Vi ser hellere at de 5 procent der gerne vil snyde systemet, bliver jagtet i en anden kamp, således at de 95 procent som faktisk har brug for hjælp, ikke bliver drevet rundt i systemet til de knækker sammen. Vi skal ikke bekæmpe flertallet fordi fåtallet udgør et problem – og det gælder sig i øvrigt også alle andre steder hvor det offentlige har kontakt med borgere. Det her handler først og fremmest om borgenes ret til at blive behandlet ordentligt.

Det er blandt andet et eksempel fra Norddjurs Kommune der har inspireret Fusion Randers til at finde en alternativ vej. Her har man efter årevis med en usund forvaltningspraksis, endelig tildelt førtidspensioner til mange af de borgere uden arbejdsevne, som var blevet fastholdt i afklaringsforløb uden noget egentligt formål andet end at holde dem væk fra pension.

Nu har man i langt højere grad uddelt førtidspensioner og andre ydelser, uden lange ressourceforløb. Ved i stedet at få afviklet sagen hurtigere, har kommunen godt nok fået flere førtidspensionister, men til gengæld har det vist sig i sidste ende at give et overskud i kommunekassen og frigjort ressourcer på jobcentret der kan hjælpe de resterende borgere videre mod afklaring og job, fremfor at skubbe papirbunker og borgere rundt i systemet.

– Problematikken er at kommunen får størst tilskud når borgere er i ressourceforløb med videre, og at førtidspensionister i teorien er dyrere for kommunen de første tre år, hvorfor embedsværket, for at leve op til deres måltal, gør en kunst ud af at afholde randrusianske borgere fra førtidspension og derved drive dem rundt i et sygt system, et system som nu viser sig at koste mindst lige så meget i ineffektivitet, eksterne konsulenter, borgenes helbred og medarbejdernes arbejdsglæde.

Fusion Randers har igennem de sidste par måneder holdt flere åbne møder, hvor politiske kolleger har været inviteret, hvor der har været forskellige emner oppe at vende. Og skal man tro Fusion Randers, så er der lys forude med at finde et samlet byråd om de store løsninger.

– Det har været meget givende at holde disse møder, hvor vi uden om pressen og vælgerne ikke er til stede, og vi derfor kan være bundærlige overfor hinanden. Og i sidste ende viser det sig jo, uanset hvor uenige vi kan være om småtingene, at så er vi meget enige om de store ting, fortæller Jesper Bræmer.

Fusion Randers har som klart mål at få samlet byrådet i et større flertal om de store beslutninger.
Fusion Randers afholdte møde i aftes på WorkInn, hvor de fortalte om deres mærkesag netop omhandlende ovenstående tema, under overskriften; lykken er noget at stå op til.

Kommentarer