Debat og politik

Frihed i alderdommen

Af Mads Kirk, Kandidat KV21, Venstre

Mere frihed- flere muligheder til vores ældre er Venstres holdning.

Vi var mange der så med i TV2 dokumentaren Plejehjemmene bag facaden.

Det var dybt rystende at se hvordan den ældre medborger på huset Nyvang blev behandlet.

Det er så vigtigt, at vi ikke glemmer det og at vi åbent i samråd med beboere og pårørende arbejder frem med en bedre og mere menneskelig ældrepleje i Randers kommune.

I Venstre ønsker vi at det enkelte menneske skal have så stor mulighed for selvbestemmelse og frihed som muligt.

Det skal ikke være systemet der bestemmer hvad vi spiser og hvor vi spiser det!

Det skal ikke være systemet der bestemmer, hvor vi skal bo og hvordan!

Konkret ønsker Venstre og jeg:

– Ældre skal selv have retten til at vælge hjemmehjælp ud fra hvad de føler giver dem mest, også private løsninger.

– Klippekortsordningen skal styrkes og fastholdes – det giver så god mening at man selv kan bestemme hvad man ønsker at bruge den tildelte tid til.

– Friplejehjems modellen skal fastholdes og gerne udbygges. Man skal selv kunne vælge.

– På landspolitisk niveau kæmper Venstre for at man kan fortsætte arbejdslivet efter pensionen uden modregning i folkepensionen. Dette støtter jeg på det kraftigste – har man lyst til at forsætte skal muligheden selvfølgelig være der.

– Vi skal sætte fokus på SOSU-uddannelserne, både for at sikre nok varme hænder, men også via efteruddannelsesområdet bl.a. indenfor velfærdsteknologier

Alle har fortjent en god og værdig alderdom.

Ønsker du en stemme i byrådet med respekt for den tredje alder så stem på Mads Kirk Venstres liste nr 7.

Kommentarer