Kultur

Fra råstofgrav til natur!

Hvordan kan vi give råstofområder tilbage til naturen efter endt gravning.

Udgangspunktet for en sådan drøftelse er det store graveområde Ølst-Hinge, hvor Leca-værket stadig graver fra Hinge, mens retablering er startet fra Ølst-enden.

Arealet, miljøet og naturen i området er på mange måder forandret i forbindelse med den fysiske påvirkning. Der er dannet nye skrænter, nye søer og ny bevoksning.
Hvilke muligheder er der for at genskabe og skabe en ny natur?
Hvem har ansvaret for graveområders udseende og muligheder før, under og efter en reetablering?

I en del af graveområdet som ligger i Randers kommune er man holdt op med at grave og er i færd med at fylde jord på. Men hvilket nyt landskab og natur bliver der herefter?

Leif Pedersen fra Region Midt vil fortælle os herom. Desuden kommer Erling Kvist Andersen, Hinnerup kommune, og Per Eriksen, Randers kommune, samt deltagere fra LECA-værket.

Kan vi som borgere få indflydelse? – Kom og hør nærmere og deltag i debatten!

Kulturhuset Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, Hadsten
Mandag d. 28. Januar kl. 9.00.

Kommentarer