Randers By

Fotokonkurrencen: Fang Randers Kommunes sjæl på foto

Grafik: Randers Kommune

Med ønske om at sikre høj arkitektonisk kvalitet i byer, naturområder, bygninger og byrum i fremtiden inviterer Randers Kommune til en fotokonkurrence. Alle interesserede kan bidrage med deres bedste bud på, hvor kommunens særlige kvaliteter findes. Borgernes fotos skal bruges i forbindelse med udviklingen af Randers Kommunes nye arkitekturpolitik.

Hvor gemmer sjælen sig i din by, dit lokalområde og din kommune? Hvor ser du de gode kvaliteter? Er det i landsbyen med de små huse og snoede stier, i landskaber med åbne vidder og grønne kiler eller i kontrasten mellem det nye og det gamle i byen og forstæderne? I en smuk bygning?

Det vil Randers Kommune gerne have borgernes bud på i forbindelse med udviklingen af kommunens nye arkitekturpolitik.

– Vi vil gerne have borgernes input til, hvad der særligt kendetegner Randers Kommune, hvor vi har de gode kvaliteter, og hvad der efter deres mening gør kommunen unik i sit udtryk. Arkitekturpolitikken skal danne et solidt fundament for dialogen mellem bygherrer, investorer og Randers Kommune. Den gode dialog skal sikre høj arkitektonisk kvalitet i byer, bygninger og byrum, så vi bevarer og udvikler de gode rammer for borgernes liv i kommunen, siger borgmester Torben Hansen.

Fotokonkurrencen løber frem til tirsdag den 25. oktober 2022, og man kan sende sit bidrag via mail foto@randers.dk. Der er gavekort til cityforeningen på højkant til første,- anden- og trejdepladsen pladsen, og de bedste fotos bliver udstillet.

Borgernes billeder bliver præsenteret for Randers Byråd torsdag den 10. november 2022 i forbindelse med et temamøde om arkitekturpolitikken.

Arbejdet med Randers Kommunes nye arkitekturpolitik løber frem til medio 2023.

Kommentarer