Assentoft

Forsøg med Flexbus præsenteret for borgere i landdistrikter

Randers Kommune havde inviteret interesserede borgere til orienteringsmøde om nyt kollektiv trafiktilbud. I Asferg mødte knap 30 frem, mens 73 borgere deltog på mødet i Gjerlev.

På møderne blev tilhørerne præsenteret for den såkaldte Flexbus-ordning, der afprøves på to regionale ruter nord for Randers fra 1. april-30. september 2018. Baggrunden for orienteringsmøderne, og forsøget med Flexbus, er Randers Kommunes arbejde hen imod en ny kollektiv trafikplan.

– Vi vil rigtig gerne give borgerne i landdistrikterne de bedste kollektive transportmuligheder. Forsøget med Flexbus betyder, at vi kan tilbyde borgerne flere afgange i aftentimerne og om søndagen, så derfor har vi også et håb om, at det vil få flere til at bruge offentlig transport, siger formand for landdistriktsudvalget Lars Søgaard.

Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel. En flexbus kører kun, hvis man bestiller den, og der kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen. Der køres i taxa, personvogn eller liftvogn og der kan være andre med på turen.

Forsøget med Flexbus afprøves på rute 230 og 237. Der er tale om et løft af serviceniveauet i forsøgsperioden, og der således tilbydes således flere afgange for borgere, der ønsker at anvende tilbuddet.

– Eftersom Flexbus-ordningen er helt ny ville vi gerne ud til borgerne og fortælle i detaljer om, hvad det her handler om. Det er et rigtig godt tilbud, men hvis vi ønsker at borgerne skal tage det til sig, så har vi også en pligt til at fortælle om, hvordan man bruger ordningen – og ikke mindst bringe borgernes input og forslag ind i forsøget, siger sektionsleder for Veje og Trafik i Randers Kommune Grethe Helledi.

Som følge af borgernes forslag til justeringer på møderne i Asferg og Gjerlev, har Randers Kommune og Midttrafik derfor udvidet og tilpasset køreplan, afgange og strækning, så borgernes behov imødekommes.

Værdifulde erfaringer

Forsøget skal give værdifulde erfaringer til det fremtidige arbejde med at styrke den kollektive trafik i Randers Kommune. En del af dette arbejde er at kigge på nogle af de afgange, der bruges meget lidt og som derfor med fordel kan gøres mere fleksibel, for de samme penge, til gavn for både borgere og kommune.

– Vi laver forsøget med Flexbus for at få afprøvet, om det kunne være en måde at tilbyde flere afgange på ruterne i landdistriktet. Hvis det bliver en succes, kan det udbredes til at gælde flere ruter og områder, fortæller formand for Miljø- og Teknikudvalget Frank Nørgaard.

Ønsker man at anvende Flexbus, skal den bestilles fra 07-20 ved at ringe til Midttrafik på 87 40 83 00 – senest en time før man ønske at bruge den. Det koster det samme at køre med Flexbus som med almindelig bus, og man kan anvende alle de eksisterende betalingsformer – dog med undtagelse af rejsekort som endnu ikke kan benyttes.

Borgerne har mulighed for at komme med løbende tilbagemeldinger vedr. brugen af Flexbus-ordningen. Og ved forsøgets afslutning inviteres igen til borgermøde med det formål at evaluere forsøget med afsæt i borgernes oplevelse med ordningen. Midttrafik opfordrer kunder til at henvende sig, hvis de ønsker flexbusstop, som ikke ligger i nærheden af et eksisterende stoppested. Midttrafik vil under forsøget vurdere sådanne ønsker med henblik på tilføjelse af nye stop.

Fakta:

· Flexbus afprøves på rute 230 og 237 i perioden 1. april – 30. september 2018.

· På begge ruter tilføjes der aften- og weekendafgange med Flexbus.

· Køreplaner kan findes på midttrafik.dk og i bussen.

· Flexbusture kan fremsøges på Rejseplanen

· Ture på de to ruter kan bestilles fra 29. marts 2018

· Afhentningstiden kan variere fra 0-15 min. i forhold til køreplanens afgangstider

· Der er tale om en styrkelse af serviceniveauet i prøveperioden.

Kommentarer