Kultur

Forfatter bag anmelderrost bog fortæller om jøder i provinsen

Portræt fra bogen 'Jødernes danmarkshistorie – i provinsen'. Fremsendt foto (beskåret)

I første halvdel af 1800-tallet blomstrede det jødiske liv i provinsen – og i Randers. Byen blev i løbet af 1800-tallet jødernes ”provinshovedstad” med op mod 200 jødiske borgere.

Nu kan du i et spændende foredrag på Museum Østjylland høre historiker Vibeke Kaiser-Hansen fortælle om sameksistens mellem jøder og kristne. Et foredrag, der tager udgangspunkt hendes anmelderroste bog ‘Jødernes danmarkshistorie – i provinsen’, der netop er udkommet.

Foredraget finder sted tirsdag den 7. februar klokken 19 til 21 på Museum Østjylland, Kulturhuset, Stemannsgade 2 i Randers.

Entré koster 50 kroner, og billet kan købes på museumoj.dk

Vibeke Kaiser-Hansens foredrag tager udgangspunkt i hendes nyeste udgivelse. Fremsendt foto

Om foredraget

Knapt halvdelen af de danske jøder boede i danske købstæder, og fra de ankom, satte de med deres virkelyst og initiativ et tydeligt præg på bysamfundene. I foredraget på Museum Østjylland vil du blandt andet høre om, hvordan jøderne blev integreret i det danske samfund.

Aftenens foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen har en ph.d. i historie og er til dagligt museumsinspektør på Museerne i Fredericia. Hun understreger, at hun ikke ser sin bogs fortælling som religionshistorie men som kulturhistorie. Dens omdrejningspunkt er jødernes og deres kristne medborgeres sameksistens og gensidige påvirkning i 1800-tallets danske købstæder, erhvervsmæssigt og socialt. 

Skæbner bag tallene

Selv om der stadig er fysiske spor efter jøderne i provinsens købstæder i form af især begravelsespladser, er det i arkiverne langt de fleste spor findes som dokumenter og fotografier. 

– Det kildemateriale har Vibeke Kaiser-Hansen udnyttet på fornemste vis. Foredraget giver både det store statistiske billede af den jødiske befolknings antal og fordeling i provinsen, og det skildrer samtidig mange af de skæbner, der gemmer sig bag tallene. Og gennem de bevarede portrætfotos får de jødiske borgere også et ansigt,  forklarer overinspektør Hanne Schaumburg Sørensen, der har tilrettelagt fortællingen om de randrusianske jøder i særudstillingen, ‘Dansk-jødisk liv i 400 år, Jøderne i provinsen – Randers’, der åbnede på Museum Østjylland lørdag den 21. januar.

Arrangørerne gør opmærksom på, at Kulturhuset i Randers er under renovering. Derfor er det nødvendigt at lukke husets indgang i Stemannsgade fra januar 2023 og nogle måneder frem. Du kan fortsat besøge Museum Østjylland, benyt indgangen ved Jens Otto Krags Plads.
Da elevatorerne er ude af drift under renoveringen, er der desværre ikke adgang for kørestolsbrugere, gangbesværede og barnevogne. 

Kommentarer