Assentoft

Foreninger får indflydelse på store fritids- og idrætsinvesteringer

Til perioden 2022-2025 har byrådet afsat 16,4 millioner kroner til faciliteter på fritidsområdet i Randers Kommune. Hvilke projekter, der får glæde af midlerne, kan foreningslivet selv være med til at påvirke på en konference til april. De nye faciliteter skal udover at skabe mere aktivitet også tilgodese FN’s verdensmål om klima og bæredygtighed.

Idrætshallerne i Randers Kommune får i disse dage sammen med foreningerne inden for idræt- og spejderliv en mail. Afsenderen er kommunens kultur – og fritidsafdeling, der inviterer til en åben proces, når nye store investeringer i faciliteter skal planlægges. Den 13. marts har spejdere og det lokale idrætsliv ansøgningsfrist, hvis de ønsker kommunal støtte til udviklingen at nye faciliteter. Efterfølgende bliver der en konference måneden efter, hvor ansøgerne præsenterer deres projekter for det øvrige lokale fritidsliv. Konferencens deltager drøfter forslagene med henblik på en prioritering, der bliver videregivet til den politiske behandling i udvalg og byråd.

“Et enigt byråd bakker op om en åben demokratisk proces. Det er yderst vigtigt, at vi inddrager dem, det handler om. Det er netop spejderne og idrætten selv, der ved, hvad der er brug for, og derfor vil vi havde dem med i beslutningerne ud fra de økonomiske rammer, som vi nu engang kan sætte, ” siger borgmester Torben Hansen.

I 2018 havde kommunen gode erfaringer med en tilsvarende proces. Som visionskommune for Bevæg Dig for Livet vil der denne gang blive set på øget aktivitet og mere bevægelse, ligesom kommunens klimaplan også skal tænkes ind.

“Randers Kommune arbejder målrettet med klima og bæredygtighed. Derfor har vi også besluttet at det skal afspejle sig i vores strategi for udvikling af idrætsfaciliteter, ” tilføjer Torben Hansen.

Millioner fra 2018 satte skub i udviklingen

Sidste år kunne blandt andre foreningen SIF Assentoft glæde sig over et nyrenoveret gulv i hallen, nyt cafeteria og nyt lokale til fitnesscenter, der blev skabt med støtte fra Randers Kommune. Blandt de projekter der fik støttet fra puljen i 2018, blev det for eksempel også til nyt klubhus i Stevnstrup, Kunstgræsbane i Kristrup og ikke mindst et nyt kampsportscenter på Langvang.

“Det er klart mit indtryk, at vi havde en god proces i 2018.  Vi ønsker fortsat at udvikle vores idrætsfaciliteter i dialog med de mange ildsjæle og udøvere, der holder det lokale foreningsliv i gang. Vi skal lytte til argumenter og få ideer fra både eksperter og lægfolk. Sammen skal vi skabe et bredere og et endnu mere aktivt fritids- og idrætsliv i Randers Kommune,” siger Louise Høeg, formand for kommunens Sundheds-, idræt- og kulturudvalg.

Og noget tyder på at fremgangsmåde virker, i hvert fald hvis man spørger hos SIF Assentoft. Her oplever klubbens formand Henning Jeppesen, at det var en stor fordel at skulle præsentere klubbens projekt på den facilitetskonferencen, der blev afholdt i 2018.

“Vi havde arbejdet i en del tid på projektet, men det var først, da vi skulle præsentere det på konferencen, at der kom skub i tingene. Ikke kun fordi vi endte med at modtage støtte, også fordi det betyder noget at italesætte ens projekt for andre. Og så var det en god oplevelse at se, hvordan det på tværs af foreninger kunne blive skabt en fælles forståelse for idrætsudviklingen i vores kommune,” siger Henning Jeppesen.

Fælles økonomisk opgave

SIF Assentoft har udover kommunes støtte på knap 2,4 millioner sammen med andre lokale ildsjæle, selv indsamlet omkring 2 millioner kroner til projekterne.

“Støtten fra kommunen var en god motor for at arbejde endnu mere ihærdigt, og det skabte et godt engagement i området. Assentoft tog ejerskabet og kom i mål.”

Henning Jeppesen ser også kombinationen af kommunal støtte og egen fundraising som en styrke.

“Man kan nå mere ved at gøre det på denne her måde, frem for at kommunen centralt giver pengene til et stort projekt,” slutter han.

Kommentarer