Debat og politik

Fordebat om energianlæg ved Overgaard og Purhus er i gang

Vindmøller Overgaard. Arkivfoto

Randers Kommune har sat gang i fordebat om energianlæg med et samlet areal på over 1500 hektar solceller og 6 vindmøller på 150 meter ved Overgaard samt 35 hektar solceller ved Purhus. Formålet er at give alle mulighed for at komme med kommentarer og input til den forestående planlægning. Under fordebatten er der planlagt borgermøder.    

“Jeg ser frem til en fordebat med forhåbentligt mange gode input og betragtninger til det materiale om projekterne, der nu er lagt frem. Der er tale om ansøgninger til meget store energianlæg, og denne tidlige dialog med borgerne er vigtig, når vi i byrådet på et senere tidspunkt skal tage stilling til, hvad der videre skal ske med projekterne. Det er afgørende, at anlæggene bliver så effektive som muligt og samtidig tager hensyn til naboer, erhverv, natur og miljø”, siger borgmester Torben Hansen. 

Randers Kommune har i løbet af de seneste år oplevet en stærkt stigende interesse for at etablere især store solcelleanlæg. Og på mødet den 12. september 2022 har byrådet besluttet at sætte gang i behandlingen af ansøgninger om at etablere energianlæg ved Overgaard og Purhus – begyndende med en fordebat, der altså nu er i gang.

Flere borgermøder undervejs

Anlæggene ved Overgaard i den nordlige del af Randers Kommune omfatter et areal på over 1500 hektar solceller og 6 vindmøller. For disse projekter er der fordebat i perioden fra den 1. november og frem til den 6. december 2022, mens der for det 35 hektar store projekt med solceller ved Purhus er fordebat i perioden 4. november til 9. december 2022.

Undervejs i fordebatten vil der blive arrangeret borgermøder – to om projekterne ved Overgaard den 9.- og 21. november og et om projektet ved Purhus den 16. november. Til møderne vil man blandt andet kunne få flere informationer om projekterne, svar på spørgsmål og en snak med både ansøgerne og repræsentanter fra forvaltningen. Yderligere informationer om borgermøderne følger på www.randers.dk/energianlæg. Her er det også muligt at se mere om projekterne og finde fordebatternes materiale.

Første skridt i længere proces

Fordebatten er første skridt i en længere proces med undersøgelser og offentlige høringer. Næste skridt bliver, når byrådet på baggrund af fordebatten skal beslutte, om Randers Kommune skal lave tillæg til kommuneplanen og lokalplaner for de enkelte projekter. Det kan enten være for det ansøgte projekt eller for et reduceret og tilpasset projekt. Byrådet kan her også vælge at afvise et projekt. Alle indkomne bemærkninger vil blive fremlagt for byrådet som en del af sagens behandling.

Hvis byrådet beslutter, at der skal laves forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for et eller flere projekter, vil der i den forbindelse også blive lavet miljøvurderinger af planlægningen. Miljøvurderingerne skal bl.a. beskrive hvordan visuelle konsekvenser og eventuelle påvirkninger af natur og miljø kan afhjælpes.

Når forslag til kommuneplantillæg, lokalplaner og miljøvurderinger er klar, vil det blive præsenteret for byrådet med henblik på en offentlig høring. Først efter denne høring vil byrådet tage en endelig beslutning om, hvad der skal ske med projekterne. Randers Kommune forventer, at planlægningsprocessen med høringer og undersøgelser vil stå på i perioden 2022-2024.

Kommentarer