Coronanyt

Forældre i Randers Kommune kan midlertidig blive fritaget betaling for SFO

Grundet corona-nedlukningen kan forældre der ikke benytter sig af nødpasning slippe for at betale for SFO'en.

Forældre til børn i SFO i Randers Kommune kan blive fritaget forældrebetaling, såfremt de ikke benytter tilbuddet om nødpasning under nedlukningen. Dermed kan forældre midlertidigt udmelde deres børn med dags varsel under Covid-19 nedlukningen.

Med virkning fra den 27. januar 2021 kan forældre til børn i Randers Kommunes SFO’er og fritidshjem midlertidigt udmelde deres børn med dags varsel for en periode på minimum 5 dage og dermed blive fritaget forældrebetaling for deres barns SFO-plads. Denne mulighed gælder så længe elever fra 0.-4. klasse er hjemsendt i forbindelse med Covid-19. Det besluttede skole- og uddannelsesvalget i Randers Kommune på udvalgsmødet den 26. januar.

“I Randers Kommune modtager vi de børn, hvis forældre der har brug for at benytte sig at tilbuddet om nødpasning i 0.-4. klasse under nedlukningen. Men for de forældre, der kan have deres børn derhjemme og derfor ikke benytter sig af tilbuddet om nødpasning, er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde dem muligheden for at blive fritaget for forældrebetalingen til SFO,” siger Steen Bundgaard, formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

De ændrede regler betyder samtidig, at forældre kan indmelde deres børn igen fra dag til dag, som de også kan under normale omstændigheder.

“Normalvis kan man udmelde sit barn fra SFO med en måneds varsel, men vi er på nuværende tidspunkt i en ekstraordinær situation, og derfor er der brug for, at vi ændrer reglerne midlertidig og giver forældrene en større fleksibilitet,” siger Steen Bundgaard.

Forældrebetalingen fortsætter for de børn, der er indmeldt i SFO og fritidshjem og som benytter sig af nødpasningen under nedlukningen. Dermed har de ændrede vilkår kun betydning for forældre til børn, der normalvis er tilmeldt SFO og klubtilbud, men som ikke gør brug af tilbuddet under nedlukningen.

Betalingsfrie klubtilbud

Elever fra 5.-7. klasse, som ikke tilhører gruppen af særligt sårbare, får ikke tilbud om nødpasning i klubtilbud under den nationale nedlukning. Her har skole- og uddannelsesudvalget fundet det administrativt muligt at gøre klubtilbud på og uden for skoler (eksklusiv private) betalingsfri fra den 1. januar 2021 til nedlukningens ophør.

Forældre til børn, der er tilmeldt SFO, vil få besked via AULA om, hvor og hvordan de kan udmelde deres barn midlertidig

Kommentarer