Debat og politik

FOA: Vælg velfærd

Afdelingsformand Lene Hartmann på talerstolen.

Udtalelse fra generalforsamlingen i FOA Randers den 14. oktober 2021

Lad valget handle om de ting, der faktisk flytter danskernes hverdag, opfordrer FOA til. Velfærden og et opgør med den stramme styring af den kommunale og regionale økonomi bør være valgets vigtigste emner.

Den 16. november skal du træffe et valg. Et valg, der bør handle om vores ældre, børn og unge, de udsatte borgere og om arbejdsforholdene for dem, der sørger for plejen, omsorgen, læringen og rengøringen for borgerne.

FOA vil gøre alt for at sætte velfærden øverst på dagsordenen. Velfærden i hverdagen og vilkårene på arbejdspladserne lider under mange års besparelser og effektiviseringskrav, og grænsen er nået nu.

Hverdagen på arbejdspladserne for FOAs medlemmer er i dag så presset, at det er svært at levere det, der er behov for, og mange er nødt til at gå på kompromis med fagligheden – de nære relationer lider og det går ud over de svageste i samfundet.

Der er brug for at investere. I børnene. I en værdig ældrepleje og i tilbud, der imødekommer borgere med særlige behov. I et ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte og i den hygiejniske rengøring, der forebygger sygdom.

Budgetloven fører til underforbrug

Men den lokale økonomi i kommunerne og regionen bliver holdt i et jerngreb af budgetloven. Som det er i dag, styres kommuner og regioner af et serviceloft, der lægger niveauet for hvor mange penge, der må bruges på velfærd hvert år. Hvis der bruges mere end aftalt, straffes de af sanktionssystemet i budgetloven, så der tilføres færre penge det efterfølgende år.

Dette betyder, at kommunerne har underforbrugt i alle år siden budgetloven blev vedtaget – altså har brugt færre penge på velfærd end aftalt, af frygt for at blive straffet.

Vi skal have ændret budgetloven, så vi får råd til mere velfærd, og så kommuner og regioner får lettere ved at styre økonomien fra år til år. I dag ender alt for mange penge, der er afsat til velfærd, på bunden af kommunekassen.

Det er en kæmpe udfordring – men vi kan og skal gøre det bedre.

Så derfor skal opfordringen være:

Brug din demokratiske ret den 16. november.

Brug din stemme og vælg velfærd.

Kommentarer