Over Hornbæk

Flyvende start for Hornbæk Idræts og KulturCenter

Mange interesserede borgere i Hornbæk Hallen, der lytter til oplægget. Pressefoto

Indsamlingen af midler til Hornbæk Idræts og KulturCenter fik en flyvende start, da styregruppen og projektets ambassadører i aftes (torsdag 21. juni) havde inviteret til borgermøde i Hornbæk Hallen for at orientere om projektet, hvor der i to faser arbejdes på at give Hornbæk og Tånum-området en ny bred vifte af sportslige, kulturelle og sociale faciliteter.

– Vi er rigtig glade for, at over 200 mennesker mødte op for at få bedre indsigt i de planer, der arbejdes med, og vi er endnu mere glade for, at borgerne på vej ud af hallen tegnede sig for private donationer, så vi inklusive en erhvervsdonation kunne notere, at der kommer godt 200.000 kr. i kassen, siger Peter Thorsen, der er den projektansvarlige i styregruppen, som har sat sig det mål, at der i lokalområdet skal indsamles tilsagn om i alt 1,7 mill. kr. inden årsskiftet.

– Når det kan lade sig gøre, er det, fordi vi har en god flok at ambassadører, der har omdelt indbydelser til borgermødet og har talt initiativets sag overfor enhver, der har haft til og lyst til at lytte, fortsætter Peter Thorsen, der fortæller, at op mod 100 mennesker arbejder aktivt for at realisere Hornbæk-områdets fremtidsdrøm.

Mange havde travlt med at skrive under på støttetilsagn. Pressefoto

Det handler om inden årets udgang at få samlet de 1,7 mill. kr. hos private borgere i området. I alt skal projektet inklusive bl.a. erhvervsdonation samt støtte fra fonde log investorer nå et beløb på 9,5 mill. kr., og med det foreløbige resultat fra borgermødet er de 2,5 mill. kr. sikret. Desuden optages et lån i Randers Firmasports bygninger på 2,2 mill., så Hornbæk er godt på vej. Når målet er nået, frigiver Randers kommune 10,5 mill. kr. til første fase af projekt Hornbæk Idræts og KulturCenter.

Hornbæk Sportsforening flytter fra det nuværende anlæg ved Overvænget og etablerer sig på arealerne omkring Randers Firmasport ved Gl. Viborgvej. Her skal der tilkøbes jord og anlægges boldbaner og andre udendørssportsanlæg, ligesom firmasportens klubhus udbygges og ombygges til glæde og gavn for de to øvrige hoved interessenter Hornbæk Gymnastikforening og Randers Firmasport. Randers kommune bliver bygherre og kan samtidig udstykke det gamle anlæg til parcelhusgrunde.

Arbejdet kan pågå i 2019, og derefter skal der – i takt med mulighederne – spurtes hen mod fase to, som omfatter bygning af en bevægelseshal, så både indendørs og udendørs sports- og kulturarrangementer kan afvikles fra samme parcel.

Formanden for Hornbæk Gymnastikforening, Edel Andersen, stod for velkomsten til borgermødet og pegede bl.a. på vigtigheden af at samle Hornbæk fremfor at både unge og ældre i dag må bevæge sig til haller alle andre steder i Randers, fordi der slet ikke er plads nok til de nuværende aktiviteter i den eksisterende skolehal. Og det samtidig med en forventet befolkningstilvækst på 1.000 til Hornbæk i de kommende år.

En anden af ambassadører, Rico Amstrup fra HSF, gennemgik alle brikker i projektet og forklarede i detaljer om nødvendigheden af og fremtidsmulighederne ved at sætte i gang nu, hvor Randers kommune står klar med de 10,5 mill. så snart lokalområdet har talt:

– Striben af foreninger i området, der bredt vil få glæde af Hornbæk Idræts og KulturCenter eg lang, og vi vil være fremtidssikrede i forhold til nye tiltag, sagde Rico Amstrup, og Peter Thorsen supplerede med at sige, at hvis Hornbæk ikke kan løfte denne udfordring, så vil der gå måske 15 år, før chancen kommer igen.

Hvorefter Peter Thorsen svarede på spørgsmål fra forsamlingen, der altså kvitterede ved at binde sig for donationer på over 200.000 kr.

Kommentarer