Samfund

Flodbyen Randers har køberen på plads til det første byggefelt

Visualisering af det fremtidige boligområde, Brotoften. Illustration: AP Pension

Byrådet i Randers godkendte i foråret rammerne for udviklingen af den første del af Flodbyen Randers i området ved Brotoften. Køberen er på plads til det første byggefelt, der skal rumme detailhandel og et parkeringshus. Første investor i Flodbyen Randers er ejendomsinvesteringsselskabet Access Invest. Nu skal lokalplanen laves.

I februar 2022 kunne Randers Kommune og AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, sammen offentliggøre, at de havde indgået en aftale om oprettelse af arealudviklingsselskabet ‘Flodbyen Randers’, der skal realisere de første etaper i udviklingsplanen for den langsigtede vision for de centrale dele af Randers by. Arealudviklingsselskabet har til formål at sælge byggefelter og etablere byrum og friarealer mellem byggefelterne. Siden har der været arbejdet på udviklingen af første del af projektet på Brotoften, og med byrådets beslutning i foråret er hjørneflagene for den kommende lokalplan for Brotoften sat. Og arealudviklingsselskabet har nu køberen på plads til det første byggefelt i det nye område, nemlig Access Invest. Byggefeltet, der er en del af Brotoften, har en størrelse på 4.310 kvadratmeter.

Direktør for arealudviklingsselskabet, Flodbyen Randers, Jesper Kirkelund Plauborg, glæder sig over, at køberen er på plads, og at mere er på vej.

– Vi har haft en god dialog med Access Invest, der har resulteret i en aftale om købet af det første byggefelt i Flodbyen Randers. Vi er meget glade for, at Access Invest kan se de mange muligheder, som projektet rummer. Vi er selvfølgelig ikke helt i mål endnu. Lokalplanen skal falde på plads, inden vi kan sætte spaden i jorden, men med aftalen er vi klar til at tage første skridt i at realisere udviklingsplanen for Flodbyen Randers. Aftalen bekræfter os i, at Flodbyen Randers bliver en stor succes, som vil komme Randers til gavn, siger Jesper Kirkelund Plauborg, der samtidig tilføjer, at der er en meget god dialog med en række andre investorer om andre dele af Flodbyen Randers.

På byggefeltet i Brotoften skal der opføres et parkeringshus samt plads til dagligvarebutik, som lokalpolitikerne i Randers har godkendt i forbindelse med en fordebat for planlægningen. Der lægges op til, at der i alt bygges et parkeringshus til 200 biler samt en dagligvarebutik i stueetagen. Målsætningen for parkeringshuset er, at det som minimum certificeres med DGNB Guld. Access Invest er glade for købet af byggefeltet og ser frem til at bidrage til udviklingen af området.

– Vi er meget glade for, at vi skal være med til et byggeri i Flodbyen Randers. Vi ser gode muligheder i projektet. Derfor er det en oplagt mulighed for os at indgå en købsaftale for det første byggefelt. Vi bakker fuldt op om tilgangen om at støtte den grønne omstilling mest muligt. Derfor er vi også meget tilfredse med, at parkeringshuset skal miljøcertificeres, siger Hugo Thomsen, partner i Access Invest.

Randers Kommune ejer 49 procent af arealudviklingsselskabet bag Flodbyen Randers, mens AP Ejendomme ejer 51 procent. I Randes Kommune er borgmester Torben Hansen også meget tilfreds med, at det første salg nu er på plads.

– Vi har store forventninger til udviklingen af Flodbyen Randers, hvor vi kommer til at byudvikle ved vandet, tæt på midtbyen og med lys og luft og adgang til vandet for alle. Det er vigtigt for projektet, at vi kan tiltrække investorer til området, som vil trække i den samme retning som os, når det kommer til den grønne omstilling. Med Access Invest har vi fået en erfaren ejendomsinvestor med om bord, som kan udvikle byggefeltet, så det kommer til at passe ind i området, fortæller Torben Hansen.

Adm. direktør i AP Ejendomme og bestyrelsesformand for Flodbyen Randers, Peter Olsson, er også yderst tilfreds med at få Access Invest med i udviklingen i første del af Flodbyen.

– Det er meget positivt, at salget af det første byggefelt i det store byudviklingsprojekt nu er kommet på plads. Vi oplever generelt en stor interesse for køb af byggefelter i etape et, og vi tror på, at salget af byggefeltet vil være med til at skabe en yderligere øget interesse fra andre investorer. Det har således en stor betydning for hele projektet, at Acces Invest også vil være en del af udviklingen af Flodbyen Randers, forklarer Peter Olsson.

Udover et kommende byggeri fra Access Invest, så er AP Ejendomme også selv godt på vej med realiseringen af selskabets første boligprojekt i Flodbyen Randers, hvor selskabet vil opføre cirka 85 salgs- og lejeboliger på et byggefelt på cirka 8.000 kvadratmeter. Boligerne skal opføres på en nabogrund til den, hvor Access Invest skal opføre sit byggeri.

Det forventes, at det første spadestik, der tages til Flodbyen Randers, vil være for AP Ejendommes kommende boliger. Boligerne får som det første projekt i Flodbyen direkte adgang til Gudenåen og det nye deltaområde.

Købet fra Access Invest er betinget af byrådets endelig godkendelse af lokalplansforslaget.

 

Kommentarer