Debat og politik

Flere småbørn i Randers Kommune – herligt

Fremsendt foto

Debatindlæg af Mogens Nyholm. 2. viceborgmester (R), formand for børne og familieudvalget

Glædeligt nyt til alle borgere i Randers! Vores kommune har vokseværk på flere fronter.

Fremgang i erhvervslivet. Vi bliver flere og set herfra har vi de seneste par år haft en glædelig men ikke ventet fremgang i antallet af 0-5 årige; især blandt de allermindste, de 0-2 årige. Herligt.

Som udvalgsformand for Børne og familieområdet er jeg selvfølgelig glad for, at vi nu får flere børn i vores kommune. Og som ansvarlig politiker kan jeg fortælle, at vi i udvalget har fuldt fokus på, at de små også skal have plads i dagtilbud. For når der kommer væsentligt flere børn end forventet, så kommer der også pres på antallet af pladser.

Siden jeg tiltrådte som udvalgsformand ved årsskiftet er det ved en målrettet indsats, lykkedes for udvalget og forvaltningen at løse udfordringerne – i positivt samspil med medarbejdere og forældrene. De løsninger vi finder, skal både være til glæde for børnene, familierne og ikke mindst være inden for dagtilbudslovningen. Lad mig nævne et eksempel fra Dagtilbud Sydøst, hvor det ikke er en hemmelighed, at der har været udfordringer.

38 børnehavebørn i Kristrup flytter nu i børnehave på Kristrup Skole et par måneder før de skal i førskole. Det frigiver plads i børnehaven til nye små, og giver faktisk vores 38 børn en fortrolighed med skolen samtidig med at kendte vokse flytter med til skolen.

Det er konkrete eksempler på løsninger på den korte bane. Jeg vil gerne takke både forvaltning, de medarbejdere der tager sig af vores mindste børn, og forældre for et godt og konstruktivt samarbejde.

Lad mig samtidig understrege, at vi har pasningsgaranti i kommunen, og vi har som politikere lagt stor vægt på, at vi tilbyder pladser tæt på bopæl eller arbejde efter forældrenes ønske.

Der er to spor i vores arbejde. Det ene spor er, at vi udvider antallet af pladser med tilbygninger og pladser rundt omkring i kommunen. Det andet spor er, at vi har to nye daginstitutioner på vej i områder, hvor der er mange børn.

Der er billedlig talt lys i (småbørns)tunnelen. Det er jeg meget glad for.

Jeg lover udvalget vil fortsætte vores skærpede fokus på opfyldelsen af pasningsgarantien for de 0-5 årige.

Kommentarer