Debat og politik

Flere kvinder i ældrerådet

I efteråret 2017 er det igen muligt at blive valgt ind i Ældrerådet i Randers. Pressefoto

I september 2017 skal der vælges et nyt ældreråd i Randers Kommune. Man kan stille op som kandidat, hvis man er over 60 år og har lyst til at være med til at præge udviklingen på ældreområdet i Randers Kommune. Nuværende formand opfordrer flere kvinder til at stille op.

Alle danske kommuner har et ældreråd, der bliver taget med på råd i de politiske sager, der vedrører den ældre del af befolkningen. Medlemmerne i ældrerådet vælges af kommunens borgere for en fireårig periode, og nu er er tidspunktet kommet for kandidaterne til at stille op til valget i efteråret 2017.

Ældrerådet har et tæt samarbejde med byrådet og forvaltningen, og rådets input værdsættes af direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune:

– Jeg sætter stor pris på samarbejdet med ældrerådet. Det er et vigtigt bindeled mellem de ældre, forvaltningen og politikerne, udtaler Erik Mouritsen.

Der er frist for opstilling af kandidater til ældrerådet søndag den 21. maj 2017. Valget afholdes som et brevstemmevalg og brevstemmerne optælles efter tirsdag den 26. september 2017.

Mennesker med varme hjerter

Nuværende formand for ældrerådet Per Boysen håber, at mange går med overvejelser om at stille op til valget til ældrerådet. Ifølge ham er de vigtigste forudsætninger, at man har et varmt hjerte og lyst til at engagere sig i de ældres trivsel i lokalsamfundet. Og så håber han, at der bliver ændret på kønsfordelingen, som på nuværende tidspunkt er ikke-eksisterende, da det siddende ældreråd kun består af mænd.

– Man skal have lyst til at arbejde med udvikling af de spændende områder omsorg, sundhed og ældre. Vi har et meget velfungerende ældreråd i dag, men alle er enige om, at vi gerne vil have kvinder med næste gang,  siger Per Boysen og fortsætter:

– Vi gør det rigtig godt i Randers Kommune på ældreområdet, men vi skal alligevel hele tiden tænke på, hvordan vi kan blive endnu bedre.

Hvis du vil vide mere om ældrerådets arbejde, eller er i en gruppe, der gerne vil orienteres nærmere omkring ældrerådsvalget så kontakt ældrerådets formand Per Boysen på telefon 40 55 88 54 eller e-mail boysen@kabelmail.dk.

Fakta om ældrerådsvalget

 • Skema til brug for kandidatanmeldelse kan hentes på www.aeldre.randers.dk
 • En kandidatanmeldelse kan afleveres hos eller sendes til: Randers Kommune, Borgmesterkontoret, Laksetorvet, 8900 Randers C, eller e-mail byradsdirektion@randers.dk
 • Sammen med kandidatanmeldelsen afleveres en kort præsentation af kandidaten (cirka 5 linjer) Begge dele skal være Randers Kommune i hænde senest søndag den 21. maj, klokken 24.00
 • Betingelserne for at stille op er, at man skal have bopæl i Randers Kommune og være fyldt 60 år senest den 26. september 2017 (valgdagen). Desuden skal fem stemmeberettigede stillere skrive under på kandidatanmeldelsen
 • Valgperioden er fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021
 • Man bliver valgt for en periode af fire år
 • Vedrørende kandidatanmeldelse kontakt juridisk konsulent Maria Lotte Christensen på telefon 89 15 10 62 eller e-mail maria.lotte.christensen@randers.dk

Fakta om ældrerådet

 • Ældrerådet bliver taget med på råd i alle sager, der vedrører den ældre del af befolkningen. Inden sagerne kan vedtages i byrådet, skal de have været til høring i ældrerådet
 • Rådet kan selv tage sager op, der har principiel eller generel interesse for borgerne, men rådet behandler ikke enkeltsager.
 • Ældrerådet er politisk uafhængigt.
 • Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.
 • I de forløbne år har ældrerådet i Randers Kommune blandt andet haft indflydelse på udarbejdelsen af planerne for Fremtidens Plejehjem, kvalitetsstandarder, udmøntning af konkrete midler og ældrepolitikken.

Kommentarer