Vorup

Flere børn fremrykker byggeri af daginstitution

En ny daginstitution vil se dagens lys allerede i 2021.

Oprindelig var planen først at bygge en ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst i 2023, men et stigende antal børn gør, at der bliver mangel på pladser allerede i år. På mødet den 18. januar 2021 har Randers Byråd derfor besluttet at fremrykke projektet, der blandt andet også skal understøtte byudviklingen i Munkdrup.

En ny daginstitution med plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn i Dagtilbud Sydøst kommer undervejs allerede i år, har Randers Byråd besluttet på mødet den 18. januar 2021.

Med vedtagelsen af budgetaftalen for perioden 2021-2023 har byrådet ellers tidligere afsat pengene til først at blive brugt i 2023. Men et stigende børnetal i området gør, at byggeriet af institutionen nu bliver rykket frem til i år.

Mangel på pladser

Den demografiske udvikling viser et stigende antal børn i alderen 0-5 år i perioden frem til 2030, og i Dagtilbud Sydøst viser en analyse, at der fra midten af 2021 vil være mangel på børnehavepladser i Vorup og Romalt. Det betyder, at nogle børn i stedet vil få tilbudt plads i Kristrup-området.

Etableringen af den nye daginstitution skal således bidraget til at sikre, at Randers Kommune fortsat kan leve op til den nuværende pasningsgaranti. Og for at løse kapacitetsproblemerne har byrådet på mødet den 18. januar desuden besluttet at Børnehaven Tryllefløjten skal udvides med to vuggestuegrupper med plads til i alt 26 børn. Samtidig arbejder forvaltningen på at finde flere dagplejere.

Institution understøtter byudvikling i Munkdrup

Placeringen af den nye daginstitution er endnu ikke fastlagt, men det er meningen, at den nye institution skal understøtte byudviklingen i Munkdrup og være særligt velegnet for pendlerforældre.

Der er i alt afsat 21,5 millioner kroner til byggeriet af den nye daginstitution.

Kommentarer