Randers By

Farvel til Frivilligværket måske en realitet

Frivilligværket Randers, som servicerer mere end hundrede foreninger i hele kommunen står lige nu i en uafklaret økonomisk situation, som betyder, at ledelsen snart skal træffe beslutning om opsigelse af lejemål og personale. Kommunens socialudvalg's nølen betyder at et statstilskud måske også forsvinder. Foto: Mosaik fra fotoudstilling om frivillige ildsjæle i Randers.

Mandag den 19. november bliver skæbnedag for en lang række frivillige foreninger i Randers kommune, når socialudvalget holder møde og skal øremærke de millionbesparelser, som byrådet har vedtaget i budgettet for de kommende fire år.

Paradoksalt nok bliver det også skæbnedag for Frivilligværket i Randers, som i det daglige fungerer som kontaktpunkt, rådgiver og ressource for netop de foreninger, som nu bliver ramt af besparelserne.

Frivilligværket står nemlig til at miste et lovmæssigt grundtilskud fra staten på 350.000 kroner, som kun kommer til udbetaling, hvis kommunen i sit budget som minimum har bevilget et tilsvarende beløb.

Og heri ligger kerneproblemet.

Randers Kommune har i budgettet 2019-22 fjernet den hidtidige faste bevilling, så Frivilligværket hvert år fremover skal søge forfra om hjælp. Samtidig har socialudvalget over flere gange udskudt beslutningen om, hvor de vedtagne besparelserne endelig skal placeres.

– Det er jo en rigtig trist afgørelse for os allesammen, for der er jo en årsag til, at det var kommunen, der for ti år siden valgte at sige, at vi vil have et frivilligcenter i Randers, der kan hjælpe alle foreninger, kommunen og borgerne til at have et godt samarbejde, udtaler bestyrelsesformand for Frivilligværket Jette Dideriksen.

Time glasset er ved at rinde ud.

Louise Brown, der er daglig leder af Frivilligværket er meget konkret omkring konsekvenserne i denne uafklarede situation.

– Som ansvarlig for driften bliver jeg nødt til at agere på konsekvensen af et langt mindre rådighedsbeløb for Frivilligværket. Når jeg ikke ved, om vi reelt har økonomi til husleje eller medarbejdere næste år, fortæller hun.

– Det er umuligt for Frivilligværket at lave årsplaner og aktiviteter samt at beholde medarbejdere og driften af Frivillighedens Hus, når vi ikke ved, hvad vi kan regne med. Det er jo helt umuligt. Man kan ikke drive et frivilligcenter på så usikkert et finansieringsgrundlag, understreger Louise Brown.

Omfattende arbejde og forgreninger til hele kommunen.

Ud over konsulentbistand til det lokale foreningsliv, mobilisering af frivillige og synliggørelse af det frivillige arbejde er Frivilligværket involveret i en lang række projekter og partnerskaber, som alle sammen har til formål at udvikle og fremme frivilligheden og skabe mangfoldighed. En stor del af dette vil gå tabt, hvis Frivilligværket lukker.

– Frivilligværket i Randers må og skal have et fast tilskud for at kunne sikre kvaliteten og stabiliteten af vores service. Det er ikke anderledes end at drive en virksomhed. Frivillighed er ikke gratis, og for at kunne servicere, støtte og rådgive de frivillige foreninger i kommunen er det nødvendigt med et professionelt drevet frivilligcenter, slutter Louise Brown.

Ingen aktiviteter uden frivillige.

I en stor undersøgelse i 2017 fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at knap 40 procent af danskerne udfører en eller anden form for frivillig indsats. I Randers-tal svarer det til næsten 40.000 borgere, der dagligt, ofte eller engang imellem giver en hjælpende hånd – ulønnet og oftest med stor glæde.

Randers Netavis har spurgt en række brugere af Frivilligværket samt medlemmer af socialudvalget om, hvad de mener, det vil betyde, hvis Frivilligværket må lukke. Disse svar bringer vi i morgen søndag.

Fakta om Frivilligværket

I Randers valgte man i 2008 at starte et kommunalt drevet frivilligcenter. Man ville altså gerne “investere” i frivillighedsområdet og gjorde det ved at oprette et lokalt frivilligcenter. I 2010 blev det dog muligt for frivilligcentre at søge om statslig støtte, og det benyttede man sig af i Randers Kommune. Man lavede Frivilligværket til en forening så man kunne opnå tilskud fra staten. Frivilligværket har siden 2010 fået et maksimalt beløb fra staten på 350.000 kr. Denne bevilling gives dog kun under forudsætning af, at Randers Kommune giver mindst det samme

Kommentarer