Samfund

Færre ansøgere til VIAs uddannelser i Randers

I Randers har i alt 170 ansøgere søgt ind på VIAs uddannelser. Det er syv procent færre end sidste år. Foto: Via.

Fredag den 15. marts kl. 12.00 var der deadline for at søge videregående uddannelse gennem kvote 2. Her er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra fx jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

I Randers har i alt 170 ansøgere søgt ind på VIAs uddannelser til bygningskonstruktør, pædagog, psykomotorisk terapeut, professionsbachelor i skat og sygeplejerske som deres førsteprioritet. Sidste år var tallet 183. Det svarer til syv procent færre. Der er brug for flere ansøgere, hvis søgningen skal matche arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Fra i år udbydes også uddannelsen til bygningskonstruktør i Randers.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, der udelukkende optager i kvote 2, har modtaget 51 førsteprioritetsansøgninger. Det samme har pædagoguddannelsen. 34 har valgt at sætte VIA Sygeplejerskeuddannelsen øverst på ønskelisten.

Knap halvdelen af de ansøgninger, VIA i Randers har modtaget i år, er førsteprioritetsansøgninger. Totalt har VIAs uddannelser i Randers modtaget 403 kvote 2-ansøgninger, hvilket er på niveau med 2023.

Nye uddannelser i Randers

VIA har fra i år udvidet sin vifte af lokale uddannelser med en bygningskonstruktøruddannelse, der slår dørene op for studerende til september. Den er kommet godt fra start og har modtaget i alt 51 ansøgninger, heraf 26 i førsteprioritet.

Bygningskonstruktøruddannelsen i Randers får plads til at optage 80 studerende årligt, og VIA håber derfor på flere ansøgere gennem kvote 1 i juli.

”Byggebranchen efterspørger flere udbudssteder for bygningskonstruktøruddannelsen, og samtidig er der politisk ønske om flere uddannelser uden for landets fire største byer. Begge dele imødekommer vi fra VIAs side med det nye udbud i Randers af bygningskonstruktøruddannelsen,” pointerer prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for VIAs 41 uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland.

VIAs uddannelse til professionsbachelor i skat, der udbydes i Herning og Randers, udbydes for andet år både som en traditionel uddannelse ved fremmøde på campus og online – for at tiltrække så mange studerende som muligt.

Skatteuddannelsen har i år modtaget i alt 29 kvote 2-ansøgninger mod 19 i 2023. Otte har valgt den som førsteprioritet i år. Sidste år var det tal fem.

Fra skatteuddannelsens to første årgange af dimittender har 95 procent fået job inden for en måned efter dimission.

Politisk reform på vej

VIAs prorektor mener, at den kommende reform af professionsuddannelserne er afgørende for at gøre dem mere attraktiv for flere.

”Manglen på veluddannet arbejdskraft er alarmerende, og det haster med hurtige og effektive politiske tiltag, der gør det mere attraktivt at søge ind på professionsuddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog, Som situationen er nu, er der overhængende fare for, at rygraden i velfærdssamfundet kollapser. Vi ser derfor med stor og positiv forventning frem til regeringens kommende reform af professionsuddannelserne,” fremhæver Gitte Sommer Harrits.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har tilkendegivet, at hun arbejder for, at en omfattende reform af professionsuddannelserne er stemt igennem i Folketinget inden sommerferien i år.

Kommentarer