Samfund

Fårup og Øster Tørslev bidrager til, at flere børn bevæger sig mere

Lokalsamfund i Randers skal nu være med til at finde tiltag, der kan øge og fastholde sunde bevægelsesvaner blandt 6-12-årige børn. Foto: Randers Kommune

Fårup og Øster Tørslev med i projekt der skal øge og fastholde sunde bevægelsesvaner blandt 6-12-årige børn.

Det sker som en del af det femårige projekt, Lokalsamfund i bevægelse, som er et samarbejde mellem fem kommuner, ti lokalområder/skoledistrikter i kommunerne og fem forskningsinstitutioner.

– Det helt særlige er, at det er folk i de enkelte lokalsamfund, som finder frem til, hvilke tiltag der kan få børnene til at bevæge sig mere, og så er de også er med til at implementere tiltagene, siger Maria Friis Andersen, sundhedskonsulent og tovholder på projektet i Randers Kommune.

Fra sikker skolevej til forældre som rollemodeller

I Randers kommune er Fårup og Øster Tørslev en del af projektet, men kommunen har også været en del af et pilotprojekt med Havndal som deltager.

Ved pilotprojektets start, for cirka halvandet år siden, blev der blandt andet udarbejdet en lokal børne-sundhedsprofil og en analyse af bevægelsesmulighederne i lokalsamfundet. Den viden bruges nu hen over foråret i tre workshops. Her samles borgere, repræsentanter fra Randers Kommune, frivillige og andre nøglepersoner for at opnå en fælles forståelse for, hvordan/hvor meget børnene bevæger sig i de enkelte lokalsamfund. De tre workshops skal munde ud i konkrete bud på tiltag, der kan få børnene til at bevæge sig mere.

– Vi har afholdt anden workshop, og der var virkelig god energi og engagement. Vi talte blandt andet om, hvilken rolle forældre spiller for børns bevægelse, og hvordan man får skabt en sikker skolevej, så børnene selv kan cykle eller gå i skole, siger Maria Friis Andersen.

Sjovt at være en del af

En af dem, der har været en del af de to første workshops, er 16-årige Nadia Linde. Hun går på Grønhøjskolen i Øster Tørslev og er den eneste i hendes aldersgruppe, der har deltaget.

– Jeg synes, at det er et spændende projekt, fordi det er vigtigt, at vi unge får bevæget os. Og så er det en god ide, at vi er samlet så mange forskellige mennesker, fordi vi inspirerer hinanden og kommer med forslag, der forhåbentlig kan munde ud i, at vi får nogle nye bevægelsesaktiviteter. Jeg har allerede fået en del ny viden og er for eksempel blevet overrasket over, at mange i min aldersgruppe får bevæget sig for lidt på trods af, at flere deltager i sportsaktiviteter, siger Nadia Linde.

Kommentarer