Assentoft

Erhvervsministeriets pris for vækst og udvikling i landdistrikterne

Alle har mulighed for at nominere andre – enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet. Arkivfoto

For at sætte fokus på personer, virksomheder, foreninger og andre, der gør en særlig indsats for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, vil erhvervsministeren uddele Landdistriktsprisen 2017 på den årlige Landdistriktskonference den 2. oktober.

Nu er det tid til at indstille ildsjæle, foreninger, virksomheder eller din kommune til årets Landdistriktspris 2017. Den skal uddeles på Landdistriktskonferencen 2. oktober og uddeles for at hylde dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger om prisen:

”Regeringen arbejder for at skabe bedre betingelser for vækst og udvikling i landdistrikterne og har gennemført mange tiltag bare siden sidste Landdistriktskonference i oktober 2016. Men de lokale kræfter ude i landdistrikterne spiller hovedrollen, når vi sammen skal udvikle de danske landdistrikter og gøre landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve. Jeg glæder mig til at uddele Landdistriktsprisen 2017 på årets Landdistriktskonference, og på den måde hylde nogle af dem, der gør en stor forskel for udviklingen i de danske landdistrikter, og som andre kan lade sig inspirere af.”

Prisen uddeles af erhvervsministeren på årets Landdistriktskonference den 2. oktober på Kobæk Strand Konferencecenter. I 2016 gik Landdistriktsprisen til projektet ”Liv i by og skole” i Jammerbugt Kommune, som oplevede positiv udvikling i landdistrikterne efter en politisk beslutning om blandt andet at fastholde skoler og institutioner for at understøtte de mindre bysamfund.

Alle kan nomineres

Alle har mulighed for at nominere andre enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet.

Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen skal bidrage til en kvalificeret vurdering af Landdistriktspuljens og vil bistå ministeren med at vælge vinderen af Landdistriktsprisen 2017 med udvalgets forskellige perspektiver og erfaringer på landdistriktsområdet. Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen består af:

  • Formand Grethe Saabye, medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
  • Finn Jorsal formand for foreningen Friends of Cold Hawaii
  • Jan Bendix, rådgiver i Jan Bendix a/s, BusinessPark Struer
  • Marie Louise Friderichsen, turistchef for Turistrådet Lolland

Hvis du ønsker at nominere en kandidat kan du sende dit bud til leamik@erst.dk. Buddet skal indeholde en begrundelse for nomineringen.

Frist for nominering er mandag 18. september.

Kriterier for valg af vinder

Vinderen af Landdistriktsprisen vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet
  • Involverer samarbejde/partnerskab/netværk
  • Har skabt effekt for lokalsamfundet
  • Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund

Kommentarer