Debat og politik

Erhvervslivet i Randers skal have bedre muligheder for affaldssortering

Bæredygtighed og affaldssortering er vigtigt for virksomheder og foreninger i Randers Kommune. Derfor har Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune på seneste udvalgsmøde sat gang i arbejdet med at undersøge, hvordan private virksomheder og institutioner lettere kan komme af med deres sorterede genbrugsmaterialer. I dag er det nemlig ikke tilladt for kommunen at hente dem.

– Vi bliver jævnligt kontaktet af virksomheder og private institutioner og foreninger, der rigtig gerne vil sortere deres affald. De ser skraldebilen tømme genbrugsbeholderne hos villaerne ved siden af, og så vil de selvfølgelig gerne have, at den også kan tage deres sorterede affald med. Derfor vil vi blandt andet tage kontakt til de private affaldsindsamlere, og vi sætter gang i en række andre tiltag, som kan gøre det lettere for virksomheder at få afhentet sit sorterede affald, fortæller Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Det skal også være lettere at sortere affald og komme af med genbrugsmaterialer for foreninger, kirker og lignende. De har indtil videre været betragtet som erhvervsdrivende, men da deres affald i mængde og type er beskedent og minder om det affald, almindelige husholdninger har, giver det ifølge Frank Nørgaard god mening at lade dem benytte de kommunale ordninger:

– En spejderklub eller et forsamlingshus, der gerne vil sortere deres affald, skal selvfølgelig kunne komme af med det på en fornuftig måde. Det arbejder forvaltningen nu arbejde videre med.

Socioøkonomisk pap-indsamling og bedre muligheder for mindre virksomheder

Som noget af det første, vil Randers Kommune samle de virksomheder og private institutioner, der i dag efterspørger at komme med på den kommunale ordning. Ved at få et bedre overblik over hvilke typer affald de har, og hvor store mængder det drejer sig om, kan kommunens affaldsspecialister hjælpe med at tage dialogen med affaldsindsamlerne, forklarer chef for Stab og Bæredygtighed i Udvikling, Miljø og Teknik ved Randers Kommune, Sidsel Homann Jørgensen:

– Vi har både viden om og erfaring med affaldssortering, som mange af vores virksomheder ikke nødvendigvis har. Men de har ambitioner om mere bæredygtighed og et ønske om at sortere deres affald. Derfor er det helt oplagt, at vi samler kræfterne og undersøger, om vi kan lave en aftale med en privat indsamler, der kan komme alle til gavn.

På udvalgsmødet blev der også givet grønt lys til at arbejde videre med et socioøkonomisk projekt, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan være med til at indsamle pap og plastfolier for detailhandlen i midtbyen. Netop pap og folier fylder rigtig meget for forretningsdrivende, og da det er rene emballagematerialer, er det også rigtig godt at få sorteret fra genanvendelse.

Læs mere om beslutningen og øvrige tiltag i referatet her.

Kommentarer