Debat og politik

Er almenvellet afhængig af fem P-pladser?

Foto: Randers Kommune

Debatindlæg af Jens Peter Hansen. Medlem af Randers byråd. Asfergvej 13, Hvidsten.

På mandag tager byrådet fat i Grundloven, der siden 1849 har fastslået, at ”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

Vi skal bruge Grundloven til at afgøre, hvorvidt vi skal ekspropriere 137 m2, så der kan etableres fem P-pladser ved Kristrupvej.
Alle har vel oplevet, hvor træls det er, når man ikke lige kan finde en P-plads til bilen. Så der er ingen tvivl om, at det vil tjene almenvellet at etablere flere P-pladser.

Det er dog ikke nok, at en ekspropriation tjener almenvellet – indgrebet skal også virkelig være påkrævet for at sikre almenvellet jf. ”kræver” i lovteksten. Det kaldes nødvendighedskravet.

Jeg er spændt på at høre argumenter for, at almenvellet er afhængige af fem P-pladser. Selv kan jeg ikke producere en bare tilnærmelsesvis troværdig forklaring, og vil derfor stemme nej til en ekspropriation.

Som liberal har jeg stor respekt for den private ejendomsret. Godt nok er dette en lille sag, hvor grundejeren faktisk ønsker en ekspropriation i håbet om at opnå en højere erstatning via Taksationskommissionen. Det får mig ikke til at ryste på hånden. At krænke den private ejendomsret ved at bruge Grundlovens §73 er en alvorlig sag, og derfor bør muligheden ikke vælges, blot fordi det i situationen er den bekvemme løsning.

I 2004 vakte det nogen opsigt, at Randers byråd ville ekspropriere til en storstilet udvidelse af Randers Golfbane. Dengang blev man heldigvis klogere og droppede ekspropriationen. Det samme bør ske nu i respekt for Grundloven og udsigten til at blive kendt som kommunen, hvor fem P-pladser vurderes nødvendige for almenvellet.

 

Kommentarer