Assentoft

Vil du ha’ andel af 750.000 kroner til udvikling af din landsby?

Har du nogle gode idéer til, hvordan din landsby kan gøres endnu bedre ? Så kan du søge borgerbudgettering i Randers Kommune. Arkivfoto

Skal din landsby have op til 50.000 kroner eller din landsbyklynge 100.000 kroner, som I selv kan bestemme, hvordan I vil bruge? Men skynd jer – chancen der nu. Der uddeles over to årlige runder 750.000 kroner i alt.

Landsbyer og Landsbyklynger i Randers Kommune kan nu søge om at deltage i en borgerbudgetteringsrunde. Hver landsby kan søge op til 50.000 kroner, mens landsbyklynger kan søge op til 100.000 kroner.

Eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Det skal du gøre:

For at blive valgt som deltager i borgerbudgettering skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Skemaet kan eksempelvis udfyldes af en person, der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Hvad kan borgerbudgettering

  • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering.
  • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.
  • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det at processen indeholder følgende aktiviteter.

  • Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og der idéudvikles.
  • Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag.
  • Præsentation af forslag.
  • Afstemningsperiode.
  • Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.
  • Projektet gennemføres
  • Evaluering.

Efter udvælgelsen

Når landsbyerne er valgt, får alle der har ansøgt besked.

De byer der udvælges til ordningen, har mulighed for at deltage i et informationsmøde på Laksetorvet i Randers.

Det vil være en fordel, hvis byerne allerede på det tidspunkt har en projektgruppe klar, som skal køre projektet. Det er dog ikke et krav.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen til og med afstemning om projekter der skal realiseres, jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder, altså med afslutning efter sommerferien.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.

Søg her: Borgerbudgettering: Ansøgningsfrist 3. februar 2017

Vil du ha’ flere nyheder fra dit lokalområde? Så gå ind på Facebook og “synes godt om” Randers Netavis her

Kommentarer