Navnenyt

Driftig erhvervsmand Peter Kjeldsen fylder 40 år

Direktør Peter Behrens Hevring Kjeldsen, Haslundkærvej 34, Randers SV, fylder 40 år søndag den 12. marts.

Han er født i Haslund, og fik sin folkeskoleuddannelse på Søndermarksskolen i Vorup og tog herefter HTX fra Teknisk skole.

Så kaldte militærtjenesten i Skive og Varde med afslutning i Den internationale brigade.

Peter Kjeldsen fik herefter uddannelse som skov- og landskabs fagtekniker og blev efterfølgende uddannet til autoriseret kloakmester i Aalborg, alle målrettede uddannelser.

Peter Kjeldsen tråde ind i Haslundkær Maskinstation ApS i 2006, og som led i et generationsskifte (ottende generation på gården) i 2016, så blev han eneejer, dog med stifteren farmand Niels Hevring Kjeldsen, som hjælper og ejer af jorden og bygninger.

Den 2. juli 2021 fejrede virksomheden fejre 50 års jubilæum.

Oprindelig var det en traditionel maskinstation, der primært løste opgaver for landbruget, men nu er Maskinstation faldet ud af navnet, da virksomheden Haslundkær i dag beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver med kompetencer inden for entreprenørområdet inklusiv skovbrug, autoriseret kloakmester og stadigvæk landbrug, herunder eget også med juletræer.

Peter Kjeldsen miljøbevidsthed og fokus på biodiversitet medførte, at han, som landmand i 2019 lavede et minivådområde på sin jord og var således indehaver af Østjyllands første minivådområde.

Udover herlighedsværdien og naturområdet, så er søen med beplantninger af træer omkring også med til at rense drænvand for kvælstof fra op mod 100 hektar marker i forhold til, hvis vandet løb direkte ud i Randers Fjord.
Peter Kjeldsen er gift med Marie-Louise Høj Kjeldsen, der er uddannet hos Hedeselskabet Danmark, og som er regnskabschef i virksomheden, ligesom hun er ansat, som graver ved Haslund og Ølst kirker.

Ægteskabet har skænket dem døtrene Isabella og Victoria.

For otte år siden blev Peter Kjeldsen optaget i DANSK BRODER ORDEN, hvor han har haft en ”lynkarriere”, og er netop påbegyndt fjerde år i logerådet, ligesom han i fire år har været formand for Festudvalget. Han har en humoristisk tilgang og har bibragt ikke mindre end fire nye logebrødre i sammen aldersklasse ud fra sit store netværk og samarbejdspartnere.

I den sparsomme fritid, som selvstændig, gælder det familien og naturen, herunder jagt med vennerne.

Kommentarer