Debat og politik

Dét drejer plejefamiliesagen sig om !

Læserindlæg af Søren Mikkelsen, Gjerlev – medlem af styregruppen for plejefamilier i Randers

Det er vist på tide at der kommer en egentlig forklaring på hvad hele det her morads handler om!

Helt kort, en lønmodtager har et arbejde på en virksomhed i X-købing til en given løn, hvor man løbende har aftaler om opfyldelse af produktionsmål.

Virksomheden aflønner omvendt så jo bedre det går jo lavere løn, og det har lønmodtageren sagt ja til. Det er et vilkår, at målene vurderes 2 gange om året, og at der er medarbejdersamtaler 2 gange årligt. Derforuden føres der tilsyn en gang årligt med, at opgaverne løses korrekt af fødevarekontrollen.

Så undlader virksomheden at vurdere målene, at følge op på dem, samtidigt er al it i produktionen brudt ned, så det bliver vanskeligt at vurdere produktionsmålene. Fødevarekontrollen laver fortsat sit årlige kontroltilsyn, og alt er ifølge dem i orden.

Nu opdager ledelsen så at der er rod i it-afdelingen, og at man ikke har styr på produktionsmålene, hvad gør ledelsen, for noget må der ske !

Løsningen er nye produktionsmål: Man lader medarbejderen løse den samme opgave – med det som var produktionsmålet for et sted mellem 3 og 7år tilbage.

I panik nedsætter ledelsen lønnen med sted mellem 20 og 60% for medarbejderen, samtidig med at produktionsmålene fastsættes i op til 14 år frem uden regulering.

Hvor mange lønmodtagere og byrådsmedlemmer vil finde sig i det ?

Ledelsen undlader i kampens hede, så at lade hr-afdelingen og økonomi-afdelingen lave de nødvendige konsekvensberegninger, for det går jo nok !

Hvordan kommer byrådsflertallet på sporet igen?

Vi arbejder gerne med på en løsning der omfatter den fulde Århus-model. Det, der nu arbejdes efter i Randers, er en alvorligt amputeret udgave – med store udeladelser og mangler.

Vi har mistet tilliden til de partshøringer der pågår netop i disse uger, der er i flere tilfælde direkte modstrid mellem de faglige udfordringer, der beskrives, og den aflønning, der tilbydes.

Der mangler i alle sager fortsat skriftlige begrundelser. Så ingen aner hvorfor og på hvilken baggrund, de er sat ned i løn. DET ER EN OMMER !

Vi er dybt forundrede over de udsagn, vi nu har hørt på to byrådsmøder.

Det er i vores optik bekymrende for demokratiet, at enkelte byrådsmedlemmer direkte advarer mod at landets love overholdes.

Det er helt uacceptabelt at byrådsmedlemmer offentligt anklager en medarbejder gruppe for at ”tage af kassen”.

Hvor meget skal en medarbejder finde sig i.

Kommentarer