Debat og politik

Debatindlæg: Det gør ondt derude i Borup

Debatindlæg af: Mogens Nyholm, medlem af Randers Byråd for Radikale Venstre.

Onsdag den 30. januar havde forældre til specialskole- og specialklasseelever indkaldt til et velbesøgt møde ude i Borup – de ville gerne have vi byrådspolitikere i tale.

Det var både rørende og rystende historier, forældrene kunne fortælle. Om forældrenes hårde kampe for at give børnene et godt liv, om børns tvangstanker, selvmordstanker og den kæmpe sårbarhed, mange af disse børn dagligt kæmper med. Hvor blot en lille ændring kan vælte hele læsset.

Lige nu er der stor uro i ovennævnte forældrekreds, fordi Venstre-Socialdemokraterne, som følge af budgetbesparelser, billedligt talt vil flytte rundt på disse meget sårbare børn, som er de brikker i et ludospil.

På Borup-mødet blev der i forældrekredsen antydet, at der er en lige linje mellem den nye skolestruktur og tingenes tilstand for specialskoleeleverne.

Jeg bemærkede også, at nogle forældre antydede, at det stille og roligt er gået tilbage for specialskolerne og deres børn, siden kommunerne overtog ansvaret fra de nu nedlagte amter. Udviklingen går nemlig i retning af, at man nu ”blander” de ekstrem sårbare børn, så børn med meget forskellige behov i højere grad er i samme tilbud. En uheldig udvikling for specialskole- og specialklassebørnene, der forstærkes med de besparelsesplaner, Venstre-Socialdemokraterne aktuelt har på tegnebrættet.

Radikale Venstre håber, Venstre-Socialdemokraterne, som gerne kalder sig de ansvarlige budgetpartier, tænker sig godt om, og lytter til eksperterne på området: Forældrene! Tag disse besparelser af bordet– for som forældrene på bedste vis forklarede derude i Borup: Ved en fastholdelse af besparelserne vil den økonomiske og menneskelige regning blive mangefold større.

Mens jeg sad i Firkløverens lokaler derude i Borup, tænkte jeg på diskussionen om regionernes eventuelle nedlæggelse. Der er vist gode grunde til at fremtidssikre regionerne, ja, give dem mere ansvar og styrke. F.eks. at de får ansvaret for de nogle af de handikappede og specialskoleeleverne. I parentes bemærket vil det vel også være dele af natur- og miljøområdet, der vil blive håndteret bedre, om regionerne tog over i stedet for kommunerne (nogle af de områder amterne varetog).

Kommentarer