Debat og politik

Debatindlæg: Frit skolevalg og skoleindskrivning

Fra venstre byrådsmedlemmer (S) og medlem af Skole og uddannelsesudvalget: Pia Moldt, Steen Bundgaard (formand) og Lise-Lotte Leervad Larsen.

Debatindlæg af Lise-Lotte Leervad Larsen, Steen Bundgaard (formand) og Pia Moldt, Byrådsmedlemmer S og medlem af Skole og uddannelsesudvalget.

Frit skolevalg gøres permanent og udvides til at blive en fleksibel ordning for børn og forældrene
I Randers Kommune går vi nye veje. Derfor har byrådet besluttet, at fortsætte med at give forældrene mulighed for at frit skolevalg til deres barn. Ordningen gøres permanent ved indskrivning i børnehaveklassen og 1.-3. klasse.

Det betyder, at ordningen bliver fleksibel, så forældrene på alle tidspunkter af skoleåret har mulighed for at flytte deres barn til en anden folkeskole i Randers. Desuden udvides frit skolevalgs ordningen til også at gælde ved indskrivning til 7. klasse i en 2-årig forsøgs periode.

I Skole og uddannelsesudvalget arbejder vi med folkeskolen som første valg, og i den forbindelse har vi set på, hvor vi kan styrke folkeskolen som første valg. Vi har oplevet at miste børn allerede i skoleindskrivningsprocessen, fordi skolen ikke har kunne tilbyde et hurtigt og klart svar på, om et barn kunne få plads på en ønsket skole. Derfor iværksatte vi en forsøgsordningen med at give forældrene frit skolevalg til deres barn i børnehaveklassen uanset, hvilken skole de valgte.

Muligheden har nu kørt siden efteråret 2018. Knap 40 elever har hvert år haft glæde af ordningen, og det har ikke haft nogen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der ikke er oprettet flere klasser end forventet.

I socialdemokratiet ønsker vi at styrke folkeskolen som første valg. Vi har gode erfaringer med at give forældrene fleksible rammer, og vi tror på, at det gør en stor forskel og tryghed for forældrene, at skolen med det samme kan imødekomme forældrenes og børnenes skoleønsker. Derfor giver det god mening at udvide fritvalgsordningen til hele indskolingen. Det sker, at børn i et skoleforløb, får behov for at skifte skole, og her ønsker vi også at give forældrene muligheden for at vælge, hvad de mener, er bedst for deres barn.

Vi kan se i tallene, at nogle vælger folkeskolen fra i overgangen fra 6. til 7. klasse. Grundene kan være mange.

7. klasse er ensbetydende med at eksisterende klasser brydes op – nye klasser, nye kammerater, nye lærer og for nogle ny skole. Der er et naturligt ophold og nogle bruger muligheden til at stoppe op og overveje, om næste skridt skal være til den nærliggende overbygningsskole, eller om der skal vælges helt andre veje. Vi ønsker en fleksibel folkeskole, og vi ønsker at styrke samarbejdet mellem forældre og skole. Ønsket er, at styrke folkeskolen så flere vælger folkeskolen til. Vi er derfor glade for, at et enigt udvalg og efterfølgende byråd har besluttet, at udvide garantien for frit skolevalg til også at omfatte overgangen fra 6. til 7. klasse i en 2-årig forsøgsperiode.

Kommentarer