Debat og politik

Debat: Tillykke til landdistrikterne!

Debatindlæg af Anne Hjortshøj – Formand for Landdistriktsudvalget, Socialdemokratiet, Anker Boje – Medlem af Landdistriktsudvalget, Socialdemokratiet og Jesper Gade – Medlem af Landdistriktsudvalget, Socialdemokratiet 

Mange borgere har længe haft problemer med at låne til deres drømmebolig på landet. Kreditinstitutterne har ofte begrundet afvisningen af et lån med, at boligen lå i det forkerte postnummer. 

Det har skabt stor utryghed både for sælgere og købere, at vi har haft så stor ubalance på boligmarkedet, og udviklingen i lokalsamfundene går i stå, når det ikke har været muligt, at kunne få et lån til en bolig på landet. 

Det har Socialdemokratiet endelig taget et opgør med, og har med støtte fra Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti fået vedtaget en ny lov, hvor det ikke er postnumret der bliver afgørende for, om det er muligt at få et lån til drømmeboligen på landet. 

Som medlemmer af Landdistriktsudvalget i Randers Kommune er vi utrolig glade for, at Socialdemokratiet har taget et opgør med den uretfærdighed og skævvridning der har været på boligmarkedet, som har skabt en ubalance mellem land og by. En ubalance på boligmarkedet vi også i stor stil har i Randers Kommune. 

Med den nye vedtaget lov om et statsgarenteret lån i landdistrikterne, har vi en stor forhåbning om, at vi får skabt en bedre balance, muligheder og mere udvikling i landdistrikterne i Randers Kommune, og vi ser frem til at følge ordningen, som forhåbentlig også får mindsket den urbanisering og centralisering som finder sted. 

Borgere i Randers Kommune kan allerede fra 1. juli 2022 optage et lån med statsgaranti, og får derfor muligheden for, at kunne købe drømmeboligen på landet. 

Stort tillykke til landdistrikterne, vi får nu en bedre balance mellem land og by i Randers Kommune. 

“Fakta om statsgarenteret lån på landet fra Erhvervsministeriets hjemmeside: 

Med modellen bliver det muligt, hvis lånet ikke kan ydes på sædvanlige vilkår, at få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der har en handelspris under 10.000 kr. pr. kvm., hvis boligen ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kr. pr. kvm., eller har en handelspris under 8.000 kr. pr. kvm.

Eksempelvis vil en familie, der gerne vil låne penge af kreditinstituttet til en ejerbolig på 130 kvadratmeter til 1 mio. kr. kunne få et lån med statsgaranti på en del af boliglånet, hvis kreditinstituttet vurderer, det er nødvendigt med en statsgaranti for at yde lånet. Her vil staten kunne garantere 90 pct. af belåningen i spændet 60-90 pct., dvs. 270.000 kr. Kreditinstitutterne skal bære 10 pct. af risikoen i forhold til det enkelte lån. For både låntager og kreditinstitut vil der være en lille merbetaling ift. et lån uden statsgaranti. Det sikrer, at statsgarantien kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Modellen er blevet til i dialog med den finansielle sektor.

Kommentarer